KRITISK: Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS er sterkt kritisk til at regjeringen ikke varsler noen koronakompensasjon til kommunene for første halvår i revidert nasjonalbudsjett. 

Foto: DM-arkiv/Lasse Moe

KS anklager regjeringen for løftebrudd om koronakompensasjon

– Et oppsiktsvekkende løftebrudd, sier KS om at revidert nasjonalbudsjett ikke inneholder kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS viser til at flere statsråder gjentatte ganger, også i konsultasjonsmøtene mellom KS og regjeringen, har forsikret om at kommunene får dekket kostnader som har vært nødvendige for å håndtere pandemien. Ifølge organisasjonen har dette også vært tydelig kommunisert fra regjeringen i møter direkte med kommunene.

I budsjettforslaget viser regjeringen til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter, skal ha ferdig sin rapport den 1. september, uten at det gjør Helgesen mildere stemt.

– Det betyr at kommunene først i desember, når Stortinget har vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, vil vite hvilken kompensasjon som eventuelt blir gitt i år. Men lenge før den tid må de vurdere behovet for å kutte utgifter resten av året for å dekke inn denne manglende kompensasjonen. Nå må vi sette vår lit til at dette blir rettet opp når Stortinget behandler dette før sommeren, sier hun.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) framholder imidlertid overfor NTB at kommunene kommer godt ut av det.

– Det er et solid kommuneopplegg, og så får kommunalministeren svare for de ulike tingene. Det totale kommuneopplegget er solid. Det viser at det blir 4,1 milliarder mer i frie inntekter her. Ikke mindre, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS