TREDJE DOSE: – Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet. Foto: Trygve Indrelid, NTB kommunikasjon og skjermdump

TREDJE DOSE: – Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Trygve Indrelid, NTB kommunikasjon og skjermdump

Her er listen over dem som skal ha tredje dose

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert liste over hvilke pasienter som skal prioriteres for tredje dose.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

FHI skriver i en pressemelding at de i samarbeid med fagmedisinske miljøer har utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine.

Nylig etterlyste det norske MS-fagmiljøet en slik oversikt, ettersom de opplever at mange pasienter tar kontakt for å høre når de kan få sin dose.

– Denne oversikten over sykdommer og medisiner skal bidra til å raskt gi befolkningen informasjon om de er blant dem som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet i pressemeldingen. 

Hun oppfordrer alle som bruker immundempende medisiner til å ta kontakt med vaksinasjonskontor i sin hjemkommune, slik at de kan få en ekstra dose vaksine.

FHI har laget to ulike grupper som skal tilbys vaksinasjon.

Gruppe 1
Gruppe 1 inneholder en liste med tilstander:

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Disse pasientene må vise dokumentasjon på dette med et vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2
1. Gruppe 2 inneholder pasienter med pågående immundempende behandling av annen årsak.

AVKLARING: – Vi er veldig glad for at dette går på en enkelt og rask måte, sier MS-forsker Gro Owren Nygaard ved OUS.

      
        Foto: Vidar Sandnes
AVKLARING: – Vi er veldig glad for at dette går på en enkelt og rask måte, sier MS-forsker Gro Owren Nygaard ved OUS. Foto: Vidar Sandnes

FHI og fagmiljøene har laget en liste over legemidler som gjør at pasienter er aktuelle for en 3. dose.

Listen ser du her.

Pasientene må vise frem dokumentasjon på medisinbruk «i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår».

2. Gruppe 2 inneholder også kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

«Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger».

3. FHI lister også opp «pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor», i gruppe 2.

– Fornøyd
MS-forsker og overlege Gro Owren Nygaard ved Oslo universitetssykehus, som nylig etterlyste denne oversikten, er svært glad for avklaringen.

– Vi er veldig glad for at dette går på en enkelt og rask måte, sier hun til Dagens Medisin.

Nygaard leder Nevrovax-studien på vaksineeffekt av koronavaksinen, hos MS-pasienter.

– Pasientene med tilbud om tredje vaksine er gruppert etter ulike kategorier. I gruppe 1 er det ulike tilstander som følges tett av spesialisthelsetjenesten. I gruppe 2 er blant annet pasienter  som har pågående immundempende behandling på grunn av immunmedierte lidelser. De skal nå tilbys vaksine  i kommunehelsetjenesten dersom de bruker behandling listet opp på siden til FHI. 

Nygaard forklarer at bakgrunnsdokumentet som FHI viser til er laget i felleskap mellom revmatologene, MS-legene og forskere som jobber med andre autoimmune sykdommer.

– Vi mener alle som bruker disse medikamentene vil ha en større fordel med en tredje dose. For multippel sklerose gjelder dette spesielt dem som får rituksimab.

I tillegg er okrelizumab, fingolimod og ozanimod på listen.

– De aller fleste av disse medikamentene gir bare en moderat antistoffreduksjon, men det er flott at vi har fått en slik liste, sier Nygaard.

Powered by Labrador CMS