AVTALE: Norske myndigheter inngår avtale om innkjøp av antiviralia før jul. – Jeg er glad for at vi har fått i stand en bilateral avtale om dette legemiddelet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Vidar Sandnes

Har inngått direkteavtale om innkjøp av legemidler før jul

Norske myndigheter har inngått en avtale med legemiddelselskapet MSD for å kjøpe inn antiviralia mot covid-19.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Artikkelen er oppdatert.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Norge har fått tilbud om å inngå bilaterale avtaler, en såkalt SPA, med en av produsentene av antiviralia mot covid-19.

Tirsdag sendte regjeringen ut en høring om legemidler til bruk mot covid-19 med høringsfrist allerede 17. desember.

De foreslår å endre blåreseptforskriften til at det innføres et krav om at stønad til forebygging og behandling av covid-19 med antiviralia gis etter faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Regjeringen melder onsdag at de nå har gått inn i en direkteavtale med legemiddelselskapet MSD, for å få levert 8640 doser med molnupiravir før jul.

RETNINGSLINJER: – Allmennleger som skal vurdere behandlingen må få helt tydelig og tilstrekkelig informasjon om medikamentet, indikasjon, kontraindikasjon, bivirkninger og kontrollregime i behandlingsperioden før eventuell innføring, sier NFA-leder Marte Kvittum Tangen.  Foto: Vidar Sandnes

«Norge deltar også i felleseuropeiske innkjøp av legemidler til behandling av covid-19. Søknad om godkjenning av legemidlet til MSD behandles nå av det europeiske legemiddelbyrået (EMA)», skriver regjeringen i en pressemelding.

Helsedirektoratet bestemmer
De viser til at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere hvordan legemiddelet skal tas i bruk i Norge og hvilke pasienter som skal få tilbud om legemiddelet. Foreløpig vurderer Helsedirektoratet at bruk av legemidlet bør avvente godkjenning i EU, men Helsedirektoratet vurderer dette fortløpende, skriver Regjeringen.

– Jeg er glad for at vi har fått i stand en bilateral avtale om dette legemiddelet. Avtalen Helsedirektoratet nå har inngått gir Norge tilgang til legemiddelet også før en felles europeisk avtale (JPA) er på plass, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Har etterlyst behandling
Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, har tidligere sagt til Dagens Medisin at det er «nå vi kan dra nytte av behandlingen».

– Hovedformålet med oppstart av tidlig peroral antiviral behandling i allmennmedisin er å finne de pasientene som har størst nytte av behandlingen og dermed redusere sannsynlighet for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse. Samtidig må det være trygg behandling hvor nytten er større enn risikoen, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin til Dagens Medisin etter at det blir kjent at Norge har godtatt en avtale om tidligleveranse av over 8000 doser.

Tangen peker på at man fortsatt mangler en del kunnskap om nytten av molnupiravir, og viser til at det blir viktig med klare faglige råd fra Helsedirektoratet før legemiddelet kan tas i bruk.

– Allmennleger som skal vurdere behandlingen må få helt tydelig og tilstrekkelig informasjon om medikamentet, indikasjon, kontraindikasjon, bivirkninger og kontrollregime i behandlingsperioden før eventuell innføring. Det er fint Norge har inngått en avtale om kjøp av et mindre parti slik at det er i beredskap om det blir aktuell behandling i allmennmedisin, sier Tangen.

– Viktig høring
Hun fremholder også at hastehøringen som nå gjennomføres er viktig.

– Det er betryggende at Regjeringen samtidig har sendt på hastehastehøring et forslag om å endre forskriften for stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler (blåreseptforskriften). De foreslår å endre § 4 ved at det innføres krav til at stønad til forebygging og behandling av covid-19 med antiviralia kun gis i henhold til faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS