NYTT JOURNALSYSTEM: Helseplattformen er en ny samhandlingsløsning for helsetjenesten i Midt-Norge, som etter planen skal tas i bruk 30. april. Foto: Getty Images

NYTT JOURNALSYSTEM: Helseplattformen er en ny samhandlingsløsning for helsetjenesten i Midt-Norge, som etter planen skal tas i bruk 30. april.

Foto: Getty Images

Helseplattformen: – Kritiske feil må rettes opp

– Vi tillitsvalgte mener at per i dag er risikoen for høy, sier foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim i Overlegeforeningen. 

Helseplattformen, det nye felles journalsystemet for Helse Midt-Norge, skal tas i bruk i slutten av april. Ansatte i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital skal ha lært seg det nye journalsystemet innen den tid. 

– St. Olav er, og har i lang tid vært i en presset situasjon med pandemi, stor pågang med pasienter og svært høyt sykefravær. I tillegg må flere hundre ansatte daglig gå ut av sykehusdriften og inn i opplæring, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen. 

Betydelig lavere aktivitet
Bakkeheim påpeker at den opprinnelige planen var å få ned ventelistene til et minimum i forkant,  slik at de skulle ha gode forutsetninger for å håndtere perioden med opplæring og innføring.

RISIKO: Vivi Bakkeheim sier dersom risikobildet ikke er bedre enn i dag ser de ingen annen utvei enn å utsette innføringen.

      
        Foto: Privat
RISIKO: Vivi Bakkeheim sier dersom risikobildet ikke er bedre enn i dag ser de ingen annen utvei enn å utsette innføringen. Foto: Privat

– Vi leger og annet helsepersonell er endringsvillige og vant til å tilpasse oss. Vi har veldig lyst til å lykkes med et nytt system. Systemet må imidlertid kunne brukes i en travel hverdag. Det er viktig at det blir et nyttig verktøy, og at det ikke ender med at vi bruker dobbelt så lang tid.

Hun sier at de er innstilt på at det uansett vil være krevende i starten, understreker viktigheten av at de ansatte gis nok tid til opplæring.

– Slik situasjonen er nå ligger vi etter skjema og vi er i en helt annen situasjon enn hva vi så for oss. Vi har over 800 avlyste operasjoner som må tas igjen. Når Helseplattformen innføres vil det bety flere uker med betydelig lavere aktivitet. Erfaringer fra andre land tilsier dessuten at det kan ta mye lengre tid enn det å komme tilbake til normal aktivitet. Derfor er det avgjørende å være i forkant.

Bakkeheim beskriver situasjonen som vanskelig, men sier at hun opplever både tillitsvalgte og ledelsen ved St.Olavs hospital som samstemte omkring hva som må på plass.

– Risikobildet og analysen fra St.Olavs gir et bilde på at løsningen fortsatt ikke er forsvarlig, det fortsatt er en del som må rettes opp. Vi tillitsvalgte mener at per i dag er risikoen for høy. Vi er veldig spente på oppdatert status etter 7. mars, som er dato for såkalt byggestopp, altså at løsningen skal være ferdig bygget og det meste av feilrettinger gjennomført.

– Kritiske feil
Bakkeheim sier at per nå mener de at systemet ikke er klart for å tas i bruk.

– Fageksperter som jobber med løsningen har påpekt kritiske feil som må rettes opp innen 7.mars. 

– Et eksempel på noe som forbedres er reseptforskriving, slik at pasientene får riktig medikament og dose, og at de ansatte ikke havner i en situasjon hvor det er potensiale for at de gjør alvorlige feil.

Hun sier likevel at de i utgangspunktet ser fram til det nye systemet.

– Vi har ventet lenge og potensialet er stort, men det må gjennomføres på en forsvarlig måte, og dersom risikobildet ikke er bedre enn i dag ser vi ingen annen utvei enn å utsette innføringen.

Ikke ferdig bygget
– Vi er det første sykehuset som skal få Helseplattformen. Det innebærer en ganske stor omvelting av journalsystemet – en ny måte å tenke og jobbe på, forklarer Tobias Solli Iveland som er tillitsvalgt for Yngre legers forening ved St. Olavs hospital.

Det er åtte uker til det nye systemet skal tas i bruk.

TID TIL Å ØVE: Tobias Solli Iveland sier at det er viktig at de får nok tid til å øve i forkant og at de er nok personer på jobb når de tar løsningen i bruk.
TID TIL Å ØVE: Tobias Solli Iveland sier at det er viktig at de får nok tid til å øve i forkant og at de er nok personer på jobb når de tar løsningen i bruk.

– Nå er det iverksatt opplæring, men løsningen er ikke ferdig bygget enda, og det bekymrer oss. Vi er også bekymret fordi vi står i en krevende ressurssituasjon og er redde for å ikke få god nok tid til å øve oss opp før systemet tas i bruk.

Iveland sier at de ikke kan godta innføringen, dersom det innbærer økt risiko for pasientene eller medfører en urimelig stor arbeidsbelastning for de ansatte.  

Etter planen skal Helseplattformen tas i bruk 30. april.

– Alle vil jo egentlig få dette til, men vi tror ikke at tidsplanen som er satt vil holde.

Iveland sier at de er forberedt på at det kan dukke opp uforutsette problemer med det nye systemet, og at de gjør en ekstrainnsats hver dag.

– Men da er det viktig at vi har hatt god nok tid til å øve i forkant – og at vi er nok personer på jobb når vi tar løsningen i bruk, slik at vi kan løse floker og opprettholde beredskapen vi skal ha.

Iveland sier at han opplever at både ledelsen og styret tar bekymringene på alvor. 

– Men det er viktig for oss at vi blir involvert i å finne løsninger.

Powered by Labrador CMS