Helseminister Ingvild Kjerkol legger frem regjeringens Folkehelsemelding.
Helseminister Ingvild Kjerkol legger frem regjeringens Folkehelsemelding.

Folkehelsemeldingen: Regjeringen vil utjevne sosiale forskjeller

Nytt folkehelseutvalg, folkehelsepolitisk råd, voksenvaksinasjonsprogram og ny tobakksstrategi var blant tiltakene som fremkom av regjeringens nye folkehelsemelding som ble presentert fredag.

Publisert Sist oppdatert

– For å lykkes med de brede folkehelsetiltakene må vi forsterke innretningen på det systematiske folkehelsearbeidet.

Det sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun la frem folkehelsemeldingen fredag

Kjerkol sa at regjeringen vil gi folkehelsearbeidet økt prioritet og kraft. Det skal gjøres ved å blant annet gjennomgå folkehelseloven.

– I gjennomgang av loven vil vi presisere krav til det nasjonale folkehelsearbeidet som bidrar til utjevning av sosiale forskjeller.

Hun sa at man også vil jobbe for bedre samordning og plan og styringssystem for kommunene.

– Fordi folkehelsepolitikk er ikke bare konkrete tiltak. Det handler også om hvordan vi planlegger samfunnet og hvordan vi møter samfunnsendringer lokalt.

Ved å gjøre dette mener regjeringen at man gir folkehelsearbeidet økt prioritet og kraft.

Folkehelseutvalg

Kjerkol viste til at det er 30 år siden forrige folkehelseutvalg, og lanserte et nytt utvalg som skal se på prioritering av folkehelsetiltak.

– Vi må styrke grunnlaget som vi bygger folkehelsepolitikken på. Utvalget skal gi oss kunnskap som gjør det lettere å få gjennomslag for gode folkehelsetiltak fordi de bygger på et bredere fundament med tanke på prioritering, effekt og ansvarsfordeling, sa Kjerkol.

Vil ha tydeligere samarbeid

Regjeringen ønsker også å styrke samarbeid og bygge partnerskap med frivillig sektor og andre involverte. Derfor lanserer regjeringen et nasjonalt folkehelsepolitisk råd.

– Vi trenger et tydeligere samarbeid på tvers av stat, fylkeskommune, kommuner og frivillighet.

Formålet med rådet er skape en arena der politikere og representanter fra det brede lag kan møtes for å drøfte folkehelsepolitikk.

Arbeider med voksenvaksinasjonsprogram

Regjeringen vil arbeide for å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram.

– Vi lanserer at regjeringen vil arbeide for voksenvaksinasjonsprogram, uttalte Kjerkol.

I sin presentasjon vektla statsråden at regjeringen vil arbeide for å få ned sosiale forskjeller innen helse. Et tiltak for det er å få på plass et voksenvaksinasjonsprogram.

– Barnevaksinasjonsprogrammet har gitt god beskyttelse. Denne regjeringen mener det er viktig å få på plass et tilsvarende tilbud til voksne, sa Kjerkol i sin presentasjon.

I et voksenvaksinasjonsprogram skal influensa og koronavaksinasjon inngå.

– Et offentlig program skaper forutsigbarhet og sikrer et tilbud som likebehandler, det reduserer forskjeller.

Vil redusere tobakksbruk

Regjeringen går inn for totalt røykeforbud på lekeplasser, idrettsanlegg, holdeplasser og i privatbiler med barn.

Målet er en tobakksfri generasjon for dem som er født i 2010 og senere.

I tillegg vil regjeringen innføre et forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter, samt innføre standardisert innpakning og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter.

Det lanseres også et nasjonalt program for røykeslutt.

Markedsføring av usunn mat mot unge

Regjeringen setter også i gang arbeid med å se på markedsføring av usunn mar og drikke rettet mot mat og drikke.

Helseministeren sa at gjennom innføring av skolemåltid kan man bidra til å utjevne sosiale forskjeller for kosthold og helse.

– For å få til en vellykket innføring er det viktig å bruke erfaringer og kunnskap fra skoler, elever og foresatte. det legger vi nå opp til, sa Kjerkol.

Powered by Labrador CMS