ØKT RISIKO: Den femtedelen av deltakerne som hadde lavest O2-opptak, hadde 3,7 ganger høyere risiko for migrene enn de med høyest opptak. Foto: Colourbox
ØKT RISIKO: Den femtedelen av deltakerne som hadde lavest O2-opptak, hadde 3,7 ganger høyere risiko for migrene enn de med høyest opptak. Foto: Colourbox

Hodepine knyttes til lavt O2-opptak

Personer med lavt oksygenopptak har over dobbelt så stor risiko for å ha problemer med hodepine.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Spesielt ser det ut til at sammenhengen mellom lavt oksygenopptak og migrene er sterk.

Professor Knut Hagen ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine er førsteforfatter på studien, som er publisert i Cephalalgia.

– Dette er den første studien hvor man har sett på sammenhengen mellom hodepine og pasientenes maksimale O2-opptak, sier Hagen til Dagens Medisin.

20-50 år
Befolkningsstudien er hentet fra HUNT3, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. 3.899 personer svarte på spørsmål om hodepine.

Hagen påpeker at det er kun i aldersgruppen 20-50 år at man ser en sammenheng mellom hodepine og O2-opptak.

Den femtedelen av deltakerne som hadde lavest O2-opptak, hadde 3,7 ganger høyere risiko for migrene enn de som hadde høyest O2-opptak. De med lavest O2-opptak hadde nesten 2 ganger økt risiko for spenningshodepine.

Arvelig disponert
Forskerne vet ikke med sikkerhet årsaken til sammenhengen.

– En av teoriene er at de med migrene har en arvelig disposisjon, som medfører både at de får migrene og at de nyttiggjør seg trening dårligere, sier Hagen.

Studien viste nemlig også at endel av pasientene med migrene trente etter anbefalingene, men fikk likevel ikke økt oksygenopptak.

Forebygger hodepine
Pasienter med migrene kan også risikere å få anfall av å trene, og dette kan medføre at de lar det være.

Men det er også forskning som tyder på at det å trene kan forebygge hodepine.

– Vi har sett at det å trene lite er knyttet til mer hodepine på sikt. Å trene og holde seg i god form gjør at man blir mer robust når det gjelder å takle livets stressmomenter og å fungere i det daglige, sier Hagen.

Stress trigger hodepine
Han påpeker at opplevd stress er den viktigste triggeren for både spenningshodepine og migrene.

Han mener derfor det er viktig å oppfordre pasienter med hodepine til å trene.

– Det kan være vanskelig å finne en treningsaktivitet som fungerer, slik at pasienten blir i bedre form uten å få anfall. Men en svensk studie har vist at intervalltrening med sykkel, der man unngår maksimum intensitet, har økt O2-opptaket uten at pasientene får mer anfall. Så det er mulig å finne treningsformer som fungerer, sier han.

Powered by Labrador CMS