TILFREDS: Undersøkelsen viste at på en skala fra én til fem, hvor fem var svært tilfreds, så havnet fysiske konsultasjoner på 4,5 mens resultatet for video- og telefonkonsultasjoner var 4,3.  Foto: Helse Møre og Romsdal HF

TILFREDS: Undersøkelsen viste at på en skala fra én til fem, hvor fem var svært tilfreds, så havnet fysiske konsultasjoner på 4,5 mens resultatet for video- og telefonkonsultasjoner var 4,3. 

Foto: Helse Møre og Romsdal HF

98 prosent av pasientene var fornøyde med videokonsultasjon

– Det er selvfølgelig gledelig, sier innovasjonsrådgiver Christer Jensen i Helse Møre og Romsdal.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

En spørreundersøkelse gjennomført av Helse Møre og Romsdal viser at pasientene er fornøyde med digitale konsultasjoner. 3000 pasienter som har vært til poliklinisk konsultasjon hos helseforetaket ble invitert til å delta. 

Målet var å evaluere de polikliniske konsultasjonene. 

Unngå unødig reisetid
Innovasjonsrådgiver Christer Jensen forteller at 98 prosent av de som gjennomførte en videokonsultasjon ville foretrekke videokonsultasjon også om konsultasjonen skulle gjennomføres på nytt.

ØKE ANDEL: Christer Jensen sier at de ønsker å se om det er noe de kan forbedre for å øke andel digitale konsultasjoner. 

      
        Foto: Helse Møre og Romsdal HF
ØKE ANDEL: Christer Jensen sier at de ønsker å se om det er noe de kan forbedre for å øke andel digitale konsultasjoner.  Foto: Helse Møre og Romsdal HF

– Vi ser at pasientene er fornøyde med digitale konsultasjoner og det er selvfølgelig gledelig. 

Han sier at nesten halvparten av pasientene valgte videokonsultasjon for å unngå unødig reisetid i tillegg til at de på den måten slipper å miste arbeids- og skoletid. 

– Det er en interessant underesøkelse som sier noe om potensialet for digitale konsultasjoner. 

Pasientene som valgte telefonkonsultasjoner er generelt noe eldre enn de som valgte videokonsultasjoner, men også her viser svarene at mange velger dette for å unngå unødige reiser og tap av arbeids- eller skoletid.

Blant pasientene som møtte til en fysisk konsultasjon svarte syv prosent at de foretrakk fysisk oppmøte selv om det ikke var nødvendig, mens fem prosent oppga at fysisk konsultasjon burde blitt erstattet med video, telefon eller skriftlig digital kontakt. 
 
– Pandemien har medført stor bruk av digitale konsultasjoner, men fortsatt svarer over 27 prosent av pasientene at de ikke kjenner til at Helse Møre og Romsdal har tilbud om telefon- og videokonsultasjoner. 

Øke andel digitale konsultasjoner
Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av oktober. Et tilfeldig utvalg av pasienter, som hadde gjennomført en poliklinisk konsultasjon enten fysisk, digitalt eller over telefon, fikk invitasjon til å delta på undersøkelsen. Drøyt 700 personer svarte på undersøkelsen. 

Jensen sier at de jobber for å nå målet om 15 prosent digitale konsultasjoner. 

– Derfor fokuserer vi fortsatt på dette for å prøve å se om det er noe vi kan forbedre for å øke andel digitale konsultasjoner.

Helse Møre og Romsdal har i dag omtrent 12 prosent konsultasjoner over video eller telefon. 

– Jeg tror digitale konsultasjoner har kommet for å bli. Vi ønsker å gjennomføre denne undersøkelsen med jevne mellomrom framover slik at vi kan se hvordan vi ligger an. 

Powered by Labrador CMS