LITE BIVIRKNINGER: Innledende studier med Betalutin har vist at behandlingen både er effektiv og gir lite bivirkninger ved tilbakefall av lavgradige non-Hodgkin B-cellelymfomer, sier overlege Arne Kolstad. 

Foto: Lasse Moe

Avslutter norsk studie på lymfekreftmedisin: – Svært skuffende

– Jeg mener fortsatt at Betalutin og andre former for radioimmunterapi representer en målrettet strategi som vil få en plass i behandlingen av non-Hodgkin lymfom i fremtiden, sier overlege Arne Kolstad. 

Det har vært knyttet stor spenning til utprøvingen av lymfekreftmedisinen Betalutin. Nå har selskapet Nordic Nanovector besluttet å avslutte Paradigme-studien. 

Grunnleggerne av Nordic Nanovector er gründerne Roy Larsen og Øyvind Bruland, som startet storsuksessen Algeta og utviklet kreftmedisinen radium 223 (Xofigo).

– Lite bivirkninger 

Paradigme er en global, randomisert fase 2b-studie som evaluerer to ulike doseringsregimer av Nordic Nonavectors produktkandidat Betalutin i pasienter med follikulært lymfom.

Betalutin, som er et nestegenerasjons radioimmunkonjugat (RAC), ble utviklet som potensiell ny behandling av Non-Hodgkins Lymfom.

– Det er svært skuffende at Paradigme-studien ble avsluttet og at resultatene ikke ser ut til å svare til forventingene. Innledende studier med Betalutin har vist at denne behandlingen både er effektiv og gir lite bivirkninger ved tilbakefall av lavgradige non-Hodgkin B-cellelymfomer, sier overlege Arne Kolstad. 

Behandlingen er dermed godt egnet for eldre og syke pasienter som ikke tåler belastningen med tung kjemoterapi, ifølge overlegen.

Målrettet strategi

Kolstad var hovedutprøver i Paradigme-studien inntil han sluttet ved Radiumhospitalet sommeren 2021 og begynte i stillingen som overlege ved Sykehuset Innlandet og professor ved NTNU.

– I Paradigme-studien hadde mange pasienter svært avansert sykdom og alle hadde gjennomgått minst to tidligere behandlingslinjer. I tillegg ble det stilt krav om at de skulle være refraktære mot CD20 antistoffterapi.

Han påpeker at dette er en pasientgruppe som det er vanskelig å oppnå gode resultater hos.

– Jeg mener fortsatt at Betalutin og andre former for radioimmunterapi representer en målrettet strategi som vil få en plass i behandlingen av non-Hodgkin lymfom i fremtiden.

Paradigme-studien inkluderte drøyt hundre pasienter, og selskapet uttaler at de vil sørge for at avviklingen skal foregå på en strukturert måte for å sikre at pasientene får best mulig behandling. 

Ikke konkurransedyktig

– Beslutningen om å avvikle Paradigme-studien er ekstremt skuffende ikke bare for Nordic Nanovector-teamet, men også for pasienter, helsepersonell og våre aksjonærer ettersom det fortsatt er et udekket medisinsk behov hos skrøpelige og eldre pasienter med follikulært lymfom, uttaler styreformann Jan Egberts i en børsmelding. 

Kun én av tre pasienter responderte på behandlingen med en gjennomsnittlig varighet av responsen på omtrent seks måneder.

Selskapet skriver at medisinen ikke er konkurransedyktig som tredjelinjebehandling, men tror fortsatt at det kan være et marked for legemiddelet som engangsdose.

De vil blant annet søke råd fra den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA når de vurderer om det blir aktuelt å teste legemiddelet på andre pasientpopulasjoner i alternative settinger. 

Powered by Labrador CMS