FOLKEHELSE: Fra venstre: UiA-rektor Sunniva Whittaker, fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune Vegard Nilsen, fagdirektør ved Sørlandet sykehus Susanne Hernes, direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Anders Johan W. Andersen. Foto: UiA

Foto:

Universitetet i Agder oppretter nytt forskningssenter for folkehelse og levekår

Bakgrunnen er at landsdelen over tid har slitt med ulike levekårsutfordringer, blant annet en høy andel unge uføre, ifølge UiA-rektor Sunniva Whittaker.

Publisert

Universitetet i Agder (UiA) oppretter Senter for forskning på folkehelse og levekår fordi landsdelen over tid har slitt med ulike levekårsutfordringer.

Målet er at det nye forskningssenteret skal bidra til at man bedre forstår disse utfordringene – og at man kan få til endringer.

– Agder har over flere år hatt en foruroligende høy andel innenfor det som kalles ung ufør, særlig på bakgrunn av psykiske lidelser, sier rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Ager i en epost til Dagens Medisin. 

– Dette er ikke tilstrekkelig godt forstått, ei heller har samfunnets respons på denne utviklingen snudd tendensen. Regionen har i særdeleshet pekt på psykisk helseutfordringer for denne gruppen, og det er også prosjekter i gang som senteret vil understøtte og bygge videre på, fortsetter hun.

Whittaker viser til Kristiansand kommunes prosjekt Flere i arbeid som ett eksempel. 

Tiltak og aktiviteter

Hun forklarer at det i startfasen vil være et poeng å samle, synliggjøre og spre eksisterende forskning og forskningsmiljø innen området, gjennom kunnskapsoppsummeringer. 

– Det muliggjør at kunnskap kan tas i bruk og legge grunnlag for tiltaksforskning, sier hun og fortsetter: 

– For mer enn å beskrive og utforske levekårsutfordringene, blir et av senterets hovedoppdrag å prøve ut og ta i bruk tiltak og aktiviteter som kan bidra til å redusere levekårsutfordringene på sikt. Dette vil da i hovedsak ha sitt utgangspunkt i kommunene. 

Hun forklarer at barn, ungdom og unge voksne vil være viktige forskningsfelt i starten. 

– Her arbeider vi allerede med prosjekter som sikter mot at barn og unge skal ha best mulig helse i sin hverdag, og at helsesykepleiere i helsestasjonene og på skolene kan arbeide ut fra best tilgjengelig kunnskap for å bedre hjelpe alle, sier Whittaker og viser til prosjektet Godt begynt.

FHI med på laget

Det nye senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune, kommunene i Agder, NAV Agder, forskningssenteret Norce, Sørlandets kompetansefond, Sørlandets sykehus og Universitetet i Agder.

Men også Folkehelseinstituttet inngår i samarbeidet, gjennom pilotsatsingen FHI-Agder, som ble presentert under Arendalsuka.

– Planen er at disse miljøene skal underbygge og forsterke hverandre og dermed bidra med viktig kunnskap om folkehelse og levekår som vi komme kommuner og fylker i hele landet til gode, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, i meldingen.

Powered by Labrador CMS