Folat mot leppespalte

En ny studie viser at en tredel av leppespaltetilfeller hos barn kan unngås dersom kvinner som planlegger graviditet, eller som er i fruktbar alder, tar folattilskudd.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Statens ernæringsråd anbefaler at alle kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne med å bli gravide, tar et daglig folattilskudd i form av en tablett med 0,4 milligram.

Tidligere forskning har vist at inntak av folat kan redusere risikoen for nevralrørsdefekt. Nå viser en ny studie som norske forskere har gjennomført, at folattilskudd på 0,4 milligram eller mer pr. dag reduserer risikoen for leppespalte hos barn med en tredel.

I Europa er Norge ett av landene i Europa som har høyest forekomst av leppe og ganespalte. I 2003 og 2004 registrerte Medisinsk fødselsregister henholdsvis 84 og 65 nyfødte med leppespalte i Norge.

Ingen effekt på ganespalte
Studien er gjennomført i samarbeid med amerikanske forskere ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Det ble ikke påvist noen effekt på ganespalte.

- Det er kjent at folattilskudd kan forbygge ryggmargsbrokk, men det har ikke vært kjent om folattilskudd også kan forebygge andre misdannelser. Vi har ved hjelp av spørreundersøkelser samlet informasjon om kvinnenes inntak av folattilskudd samt hvilke doser de har tatt, og målt ved beregninger hvor mye folat de fikk i seg gjennom kostholdet, sier medforfatter av studien, professor Rolv Terje Lie ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Mer folatanbefaling
Studien ble gjennomført i perioden 1996 til 2001, og omfattet 377 barn med leppe-, eventuelt med ganespalte, og 196 barn med leppespalte - i tillegg til 763 barn i en kontrollgruppe.

Lie karakteriserer funnet som spennende og mener at folatanbefalingene til kvinner som kan bli gravide, bør komme hyppigere. - Dette er en av de vanligste misdannelsene, og nå ser vi altså at leppespalte hos en tredel av barna født av kvinner som tar folat, kan forebygges. Det er viktig å understreke at folattilskuddet må begynne før man vet at man er gravid, i og med at disse misdannelsene oppstår allerede i sjette uke av svangerskapet.

Forebygging viktig
Seksjonsoverlege Hallvard Vindenes ved plastikkirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus har, sammen med Rikshospitalet-Radiumhospitalet, rekruttert pasientene til undersøkelsen.

- Vi som kirurger reparerer jo disse barna, og vi ser hvor viktig det er med forebygging. Vi har hatt barna til fotografering og registrering hos oss, og vi følger dem opp helt til de blir voksne. Undersøkelsen er interessant, og ved hjelp av denne og andre undersøkelser får vi stadig små biter med mer kunnskap om dette, sier han.

Studien «Folic acid supplements and risk of facial clefts: national population based case-control study» er publisert i British Medical Journal.

Dagens Medisin 03/07

Powered by Labrador CMS