VIL HA TYDELIG BESKJED: Ragnar Faye ønsker seg at fastleger skal føre tydelig i henvisninger hvordan legen som henviser, selv har vurdert føflekken.
VIL HA TYDELIG BESKJED: Ragnar Faye ønsker seg at fastleger skal føre tydelig i henvisninger hvordan legen som henviser, selv har vurdert føflekken.

Oppfordrer fastleger til å vurdere selv om føflekker bør fjernes

Hudlege Ragnar Faye opplever at mange blir henvist for vurdering av føflekker, uten at det er grunn til å frykte kreft. Nå vil han og Hudlegeforeningen spre kunnskap om hvordan føflekker skal vurderes.

Publisert Sist oppdatert

– Vi opplever at mange pasienter gjerne vil fjerne føflekker og at det ikke alltid er medisinsk begrunnet. Mange har en engstelse for at det er noe galt, sier Faye.

Disse pasientene blir ofte henvist til ham eller andre hudleger for vurdering.

Derfor har Faye og et utvalg fra Hudlegeforeningen bidratt til en ny anbefaling som er en del av kampanjen Gjør kloke valg, om hvordan føflekker bør vurderes.

Oftest ingen synlig føflekk

Faye sier at når føflekker er klinisk normale, bør de ikke fjernes. De fleste tilfeller av melanom – føflekkreft – oppstår nemlig ikke i en synlig føflekk.

– To tredeler av melanomene oppstår i hud som ikke har synlig føflekk, og bare en tredel av melanomene kommer fra en synlig føflekk. Dette er nok noe som ikke er så kjent utenfor hudlegespesialiteten, sier han.

Ifølge Faye gir fjerning av klinisk normale føflekker ingen eller forsvinnende liten reduksjon av risikoen for melanom.

Risiko ved fjerning

Å fjerne føflekker kirurgisk er dessuten ikke uten risiko.

– En ulempe er at man kan få en sårinfeksjon. Vi prøver å forebygge, men det skjer likevel. I noen plastikkirurgiske studier skjer det i opp mot fem prosent av tilfellene. Når det blir sårinfeksjon, får vi antibiotikabehov, og resultatet etter en sårinfeksjon er ofte stygge arr, sier Faye.

Dessuten er noen pasienter såkalte keloid-dannere, som får skjemmende arr etter sårskader og kirurgi.

– Årsaken til keloid-dannelse er ukjent. Det er muligens et immunologisk fenomen, som gjør at fjerning av føflekker gir skjemmende arr selv om det ikke har vært infeksjon, sier Faye.

Han poengterer også at når en føflekk fjernes, skjærer man et avlangt snitt som er større en føflekken. Faye opplever at en del pasienter har et ønske om å fjerne føflekker av kosmetiske grunner, men påpeker at selv om alt går slik det skal, ender man ofte med et godt synlig arr.

Kjent metode

ABCDE-regelen

Asymmetri (AB)

Føflekken er mistenkelig hvis hvis den har to områder med forskjellig form og ikke er jevnt rund eller oval.

Begrensning (B)

En ufarlig føflekk har en tydelig og regelmessig kant. Det er mistenkelig dersom føflekken har en ujevn hakkete kant.

Kulør (C)

Hvis føflekken har flere fargetoner, har svarte partier eller er spesielt mørk, er det mistenkelig.

Diameter (D)

Store føflekker, over 6 millimeter i diameter, skal man være spesielt oppmerksom på.

Endring (E)

Det er grunn til bekymring hvis føflekken vokser eller endrer seg på en annen måte, slik det er beskrevet i punktene over.

Kilde: Helsebiblioteket.no

Faye mener fastlegene oftere enn nå kan vurdere selv om føflekker bør fjernes. Og når føflekkene skal vurderes, er det ABCDE-regelen som gjelder.

Metoden går ut på at føflekker vurderes etter flere faste kriterier (se faktaboks).

– Jeg tror de fleste bruker den i større eller mindre grad, og alle medisinstudenter er innom metoden i studiet, sier Faye.

Han ønsker seg imidlertid at den i større grad blir lagt til grunn i henvisninger, og at det blir gjort tydelig hvordan legen som henviser selv har vurdert føflekken.

Fraråder laserbehandling

Hvis det er grunn til mistanke om melanom, er Faye tydelig på at føflekker som gir grunn til bekymring bør fjernes kirurgisk og sendes til patologisk undersøkelse. Noen pasienter ønsker å fjerne føflekker med laser, men Faye mener ikke metoden bør brukes.

– Det kan være farlig, for man er aldri sikker på at man har fjernet hele flekken i dybden. Du ødelegger også føflekken, så du får ikke sendt den til analyse, sier han.

Faye viser også til Helsedirektoratets handlingsprogram mot melanom, som jevnlig blir oppdatert av Norsk melanomgruppe. Der er både fastlegenes rolle og metoder for behandling nærmere omtalt.

Jobber mot overbehandling

Kampanjen Gjør kloke valg, som den nye veilederen er en del av, har til hensikt å redusere overbehandling.

Kampanjen startet som et initiativ fra Legeforeningen. Senere har imidlertid flere andre foreninger som Tannlegeforeningen og Norsk pasientforening, blitt med.

Fagmiljøene i disse foreningene har laget en rekke anbefalinger om prosedyrer og behandling som bør unngås, og flere fagmiljøer er i gang med retningslinjer som vil bli publisert senere.

Bak kapittelet om melanom står hudlegene Kristin Halvorsen Hortemo og Benedicte Koester Giertsen, i tillegg til Faye.

Powered by Labrador CMS