KONKLUDERT: Statsforvalteren i Troms og Finnmark har konkludert med at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven §2-2, jamfør Helsepersonelloven §16 og spesialisthelsetjenesteloven §3-11. Foto av Klinikk Alta: Eirik Palm/Finnmarkssykehuset HF

Foto:

Ga ikke forsvarlig helsehjelp

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har konkludert med at Finnmarkssykehuset HF ikke ga forsvarlig helsehjelp når fødestua ved Klinikk Alta i februar 2020 ble stengt etter en pasienthendelse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det var Finnmarkssykehuset som meldte stenging av fødestua ved Klinikk Alta i februar 2020 ble stengt på grunn av en pasienthendelse, som en alvorlig hendelse til Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn oversendte saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det kom også inn klage fra pasient via Pasient- og brukerombudet.

– Vi har lest gjennom den sterke beskrivelsen som pasienten og pårørende opplevde at de sto i, og involvert helsepersonell og ledelse både ved Klinikk Alta og på Hammerfest sykehus tar dette på alvor, uttaler klinikksjef Lena E. Nielsen.

Statsforvalteren konkluderer med at Finnmarksykehuset HF ikke ga forsvarlig helsehjelp og at foretaket ikke hadde organisert og tilrettelagt tjenestene godt nok etter omorganisering av fødestua. Det foreligger dermed brudd på spesialisthelsetjenesteloven §2-2, jamfør Helsepersonelloven §16 og spesialisthelsetjenesteloven §3-11. Det er ikke grunnlag for å opprette sak mot helsepersonell, skriver Finnmarkssykehuet i en pressemelding.

Avgjørelsen samsvarer med foretakets vurderinger i sitt tilsvar til Statsforvalteren i august 2020, skriver Finnmarkssykehuset.

– Statsforvalteren beklager lang saksbehandling, samtidig så er avgjørelsen fra Statsforvalteren grundig og i stor grad sammenfallende med vår gjennomgang og vurderinger, uttaler Nielsen.

Helseforetaket skriver at fødsler ble i den nevnte perioden i 2020 rutet til Hammerfest sykehus, slik at fødestua fikk tid til å gjennom hendelsen sammen med ledelsen og medisinfaglig ansvarlig. Foretaket skriver at det i ettertid av hendelsen er gjennomført systematisk arbeid og gjort flere tiltak, som revidering av prosedyrer, systematisk opplæring og forbedring av kommunikasjonslinjer.

Videre står det at tiltakene som ble gjort etter hendelsen vil sammenfattes i en rapport som overleveres til Statsforvalteren innen 3 måneder. Arbeidet med rapporten starter opp etter ferien.

Powered by Labrador CMS