Finnmarkssykehuset er i dag samlet på fire steder: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok.  Foto:
Finnmarkssykehuset er i dag samlet på fire steder: Hammerfest, Kirkenes, Alta og Karasjok. Foto:

Helse Nord skal utrede sammenslåing

Helse Nord har nå formelt fått oppdraget om å utrede en sammenslåing av sykehusene i nord.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det var i regjeringsplattformen at det kom fram at Finnmarkssykehuset HF skal bli en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Punktet i den såkalte Granavolden-plattformen kom som kjent svært overraskende på både Helse Nord-ansatte, sykehusdirektørene og de ansatte ved de to sykehusene.
Frist til 19.desember
Helseminister Bent Høie (H) varslet at han ville gi oppdraget med å utrede en sammenslåing, til Helse Nord, noe han formelt gjorde i foretaksmøtet onsdag.

Foretaket har fått frist til den 19.desember med å oversende utredningen til Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig skal den sendes på høring.

 I oppdraget, som ble vedtatt onsdag,  heter det:

At utredningen må klargjøre hvorvidt en samling av ressurser og kompetanse kan bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen i denne delen av regionen, herunder vurdere hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, forskning og rekruttering.
Det skal vurderes om sammenslåing kan bidra til å styrke UNNs posisjon som regionssykehus og universitetssykehus.

Det må vurderes om det nasjonale ansvaret forspesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen kan ivaretas bedre gjennom en slik omorganisering.

 Det skal også gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av en sammenslåing av helseforetakene. 

  Ingen ekstra penger til utredningen
Styremedlemmene Kari Baadstrand Sandnes, Sissel Alterskjær og Bengt Ole Larsen, skriver i en protokolltilførsel i vedtaket at de beklager at det ikke tilføres friske midler til utredningen.

Vi beklager at det ikke tilføres friske midler til denne utredningen.   Vi ser at arbeidet med utredningen vil medføre store kostnader og behov for tilgjengelig personell til å bistå i utredningen. Oppdraget er kommet utenom det årlige Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF og vi er bekymret for at planlagte oppgaver må vike plass for at denne utredningen skal gjøres. 

  Nå er oppdraget gitt til Helse Nord RHF, og det er en forutsetning for å gjøre en grundig og seriøs utredning at det settes av nok tid før ministeren tar en endelig beslutning.  Vi vil påpeke viktigheten av at flere aktuelle blir hørt i denne saken, også utenfor foretaksgrensene i Finnmarkssykehuset HF og UNN HF.

Powered by Labrador CMS