FOBEDRING: I Kirkenes skårer pasienter med type 1-diabetes dårligere enn pasienter ved de andre sykehusene i Nord-Norge. Nå vil man finne ut hvorfor.  Foto: Bernt Nilsen

FOBEDRING: I Kirkenes skårer pasienter med type 1-diabetes dårligere enn pasienter ved de andre sykehusene i Nord-Norge. Nå vil man finne ut hvorfor. 

Foto: Bernt Nilsen

Helse Nord deler ut 1,3 millioner kroner til sju forbedringsprosjekter

En virtuell hjertesviktklinikk i Tromsø, bedre blodsukkernivå blant diabetespasienter i Kirkenes og færre fall i Harstad. Det er blant forbedringsprosjektene som har fått pengestøtte fra Helse Nord.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse Nord RHF lyste i høst ut forbedringsmidler som er ment som oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene.

Totalt kom det inn 33 søknader fra alle helseforetakene i Helse Nord. 24 av disse fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Det er hyggelig at vi har fått inn så mange søknader, sier kvalitetssjef Eirik Holand, som skulle ønske RHF-et hadde mulighet til å gi ut midler til enda flere prosjekter.

– Det er tydelig at det er et engasjement for forbedringsarbeid i helseforetakene og det er gledelig å se.

Sju prosjekter er tildelt midler, skriver helseregionen på egne hjemmesider.

Disse er:

UNN/HLA Hjertemedisinsk poliklinikk: Implementere en virtuell hjertesviktklinikk som vil gi pasienter muligheter til å få deler av behandlingen i eget hjem. (200.000 kroner)

UNN/Geriatrisk seksjon, HIGE, medisinsk klinikk: Forbedringsarbeid for pasientgruppen «Eldre med delir». Delir er en alvorlig helsetilstand, som regel trigget av en annen underliggende sykdom. Bevisstgjøring kommer til å sette fokus på utløsende årsak som kan igjen korrigeres fortere. Ved å redusere lengde av delir, reduserer man risiko for komplikasjoner, liggetid, og risiko for økt dødelighet. (200.000 kroner)

UNN/Medisinsk avdeling Harstad: «Prosjekt fallskjerm». Prosjektet baserer seg på implementering av anbefalte tiltak som er kommet frem gjennom UNNs egne prosjekter «Prosjekt fallskjerm» og «Fallforebygging i sykehus ved hjelp av teknologi». Prosjekt fallskjerm viser en systematisk gjennomgang av avdelingens fall-avvik og påviser forbedringspotensialer som bør implementeres. (200.000 kroner)

Finnmarkssykehuset/Medisinsk avdeling, poliklinisk enhet, Klinikk Kirkenes: Forbedre HbA1c hos voksne pasienter. Data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV) viser at pasienter med diabetes type 1 som følges opp ved Kirkenes sykehus skårer dårligere på flere kvalitetsmål enn landsgjennomsnittet samt andre sykehus i Helse Nord. Målet med forbedringsarbeidet er å identifisere årsaker til dårlig måloppnåelse og deretter igangsette målrettede tiltak for å kunne forbedre resultater av denne utfordrende pasientgruppen. (100.000 kroner)

Nordlandssykehuset (NLSH)/Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPA), Indre Salten: Prosjektet går ut på å undersøke om bistand og veiledning til kommunehelsetjenesten kan gjøres på en effektiv og hensiktsmessig måte med å bruke elektronisk (video) kommunikasjon. Metoden prosjektet ønsker å utvikle til veiledning er «Reflekterende team». 6 små og mellomstore kommuner vil inngå i prosjektet. (200.000 kroner)

NLSH/ Seksjon for Kvalitet og Rådgivning (KOR), Diagnostisk klinikk: Det er ønskelig å etablere gode prosesser for å sikre at det produseres analyseresultater ved analyse på Pasientnært analyseutstyr som gir riktige og presise svar til rett tid og som er sporbare i ettertid. (200.000 kroner)

UNN/ Anestesilegeavdelingen, Operasjon- og intensivklinikken: Prosjektet ønsker å redusere opiatforbruket postoperativt med 50 prosent i løpet av ett år hos pasienter som allerede har epidural-analgesi (EDA).

Powered by Labrador CMS