FYLKER: Illustrasjonen viser andelen med fedme i de ulike fylkene. Tallene er fra 2020 og den nasjonale folkehelseundersøkelsen (NHUS).

Foto: Skjermdump FHI

Andelen nordmenn med overvekt eller fedme er høyere enn andelen normalvektige

Det viser tall fra Folkehelserapportens kapittel om fedme og overvekt, som omtaler flere undersøkelser.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at 23 prosent av mennene og 42 prosent av kvinnene mellom 40 og 49 år har en BMI på under 25, som regnes som normalvektig. Resten er enten overvektige eller har fedme. Her kan man lese Folkehelserapportens kapittel om overvekt og fedme.

– Vi ser at det er flere som har overvekt og fedme enn som er normalvektige. Det er flest menn når vi snakker om overvekt og fedme, men litt flere kvinner som har fedme grad 2 og 3 (BMI ≥ 35 og 40 kg/m2), uttaler overlege Haakon Meyer ved Folkehelseinstituttet i sak på deres nettside.

Meyer sier de ikke vet årsaken til det, men at både når det gjelder svært lav og svært høy BMI, så er andelen høyere hos kvinner enn hos menn.

Kroppsmasseindeks (BMI)

BMI er kroppsmasseindeks som er et uttrykk for vekt i forhold til kroppshøyde.BMI blir regnet ut ved å dele kroppsvekten (i kg) med kvadratet av kroppshøyden (i centimeter), altså kg ÷ (meter × meter)Overvekt: BMI: 25 - 29,9Fedme: BMI: Over 30For barn gjelder egne grenser.

Geografiske forskjeller

På slutten av 1960-tallet hadde kun fem prosent av norske menn i 40-årene fedme. For kvinnene sin del ble delen med fedme redusert fra 13 til syv prosent fra 1960-tallet frem til slutten av 1970-tallet, før det begynte å øke igjen fra 1980.

Andelen med fedme er størst utenfor byene. 22 prosent Nordland har fedme, mens 11 prosent i Oslo har fedme. Det viser tall fra den nasjonale folkehelseundersøkelsen (NHUS), som ble gjennomført av FHI i 2020.

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at det er en mindre andel som har fedme i urbane befolkninger, og Oslo er det eneste fylket i Norge som kun består av en by, uttaler Meyer.

Powered by Labrador CMS