TAR DEM PÅ ALVOR: – Fos oss er det viktig å si til legene at vi tar deres bekymringer på alvor, sier Wenche Dehli (til høyre), helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune. Her avbildet på Helsedagen i 2020 i regi av Dagens Medisin.

Foto: Vidar Sandnes

Trondheim kommune: – Vi tar legenes bekymring på alvor

Leger mener det er uforsvarlig å fortsette drift med Helseplattformen. Trondheim kommune vurderer det som forsvarlig. Legeforeningens jurister følger saken tett.

Saken er oppdatert med opplysning om interessekonflikt

Dagens Medisin har tidligere omtalt bekymringsmeldingen legene ved Øya Legesenter sendte Statsforvalteren. I meldingen beskriver de Helseplattformen som et system med store utfordringer som utgjør stor risiko for feil. De viser blant annet til manglende informasjonsflyt og oversikt over pasientene, samt at det medfører at arbeidet blir gjort med et betydelig redusert tempo.

Her kan du lese Dagens Medisins saker om Helseplattformen.

Nina Kongshaug, kreftlege og direktør for medisin og analyse i Helseplattformen uttalte til Dagens Medisin at de har vært i kontakt med Statsforvalteren og at det er vurdert til å ikke gå ut over forsvarlig praksis eller pasientsikkerhet.

– Lytt til dem som bruker systemet

Legene skriver i en uttalelse til Dagens Medisin at det per nå ikke er faglig forsvarlig å fortsette driften med Helseplattformen da det kan få konsekvenser for liv og helse.

– Vi har varslet Statsforvalteren og tatt kontakt med jurister i Legeforeningen for bistand i denne vanskelige situasjonen, skriver de.

Videre forteller dem at de har gått tjenestevei via avdelingsleder og enhetsleder og varslet om at det nye systemet medfører stor risiko for deres pasienter og at det ikke er medisinsk forsvarlig å fortsette å bruke Helseplattformen.

Aadel Heilemann, advokat og seksjonssjef i avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen sier til Dagens Medisin at de har dialog med legene og følger situasjonen med Helseplattformen tett.

– Legene er forpliktet til å si ifra når de opplever at praksis ikke er forsvarlig. Det er viktig og forventes at man tar inn over seg de bekymringene legene kommer med og lytter til dem som har tatt systemet i bruk.

Aadel Heilemann, advokat og seksjonssjef i avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen Foto: Legeforeningen

Kommunens sørge-for ansvar

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene sørge-for ansvaret og ansvar for å sikre forsvarlige journalløsninger.

Wenche Dehli er helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune.

– Hva er Trondheim kommunes vurdering av saken?

– Vi følger situasjonen nøye og har dialog med brukere av Helseplattformen daglig. Dette er et annerledes system og det har forbedringspotensial. Det er nå i bruk ved alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen, og vi har ikke så langt vurdert bruken som uforsvarlig eller med kritisk risiko. Men hvor det er ekstra krevende setter vi inn ekstra ressurser og personell, sier Dehli til Dagens Medisin.

– Vi er i jevnlig dialog med Statsforvalteren. Vi ser at journalløsningen for fastleger og legevakt kan oppleves krevende. Vi vil på ingen måte underslå bekymringene, det er viktig at legene har et redskap som virker.

– Vi tar legenes bekymring på alvor 

Dehli mener frustrasjonen og utfordringene med bruken av Helseplattformen-systemet blant annet handler om hvordan systemet er bygget opp.

– Det handler om hvor man finner informasjonen og kan lagre den slik at annet helsepersonell finner den igjen. Det er en annen informasjonsflyt enn i tidligere system, og jeg forstår at man kan bli usikker på om systemet virker og om informasjonen kommer dit den skal.

Direktøren sier det har vært heft ved systemet og informasjonsflyten etter oppstarten.

– Det er nå rettet opp og ingenting har havnet på avveie. Men man har opplevd forsinkelse på informasjonsflyten. Og det skal ikke være slik. Vi tar alle tilbakemeldingene fra helsepersonell på alvor. Enkelte ting tar ikke lang tid å rette opp i, mens andre ting er mer tidkrevende.  

Hun poengterer at kommunen har samme interesse som legene og er avhengig av å ha et fungerende system.

– Fos oss er det viktig å si til legene at vi tar deres bekymringer på alvor. Og vi forstår at det har vært mer utfordrende for noen enn hva det har vært for andre. 

Tror det går seg til

Leger ved legevakten i Trondheim har tidligere uttalt at de internt kaller Helseplattformen «Helvetesplattformen» fordi de opplever systemet som ekstremt tungrodd, og viser til at det krever 36 tastetrykk for å registrere at man har gitt en tablett paracet til én pasient, hevder de.

Dehli erkjenner at det er noe mer tastetrykk i Helseplattformen-systemet.

– Til gjengjeld er det mindre prosa.

Hun tror en del av utfordringen er vaner.

– Etter hvert, når man får det mer inn i fingrene, tror jeg det går bedre.

Nå håper Dehli at man kommer seg gjennom innkjøringsperioden og etter hvert ser nytten av at alle – og ikke minst oppdaterte – helseopplysninger om pasienten er i ett journalsystem.

– Det er en tålmodighetsprøve en periode nå, men målet er at dette blir en bra løsning for alle parter.

Interessekonflikt: Realf Ording Helgesen, en av legevaktslegene som er sitert til å være oppgitt over Helseplattformen, oppgir til Dagens Medisin å eie og være styreleder for selskapet Overhalla IT, som leverer datautstyr og konsulenttjenester til private og små bedrifter, blant annet legekontor. Selskapet er ikke forhandler eller leverandør av journalsystemer eller medisinsk-teknisk utstyr, oppgir Helgesen. Selskapet skriver på sin side at det blant annet tilbyr bedriftsløsninger i sky for legekontor og IT-pakke.

Powered by Labrador CMS