ÅRSKONTROLL: I de nye retningslinjene er det blant annet en anbefaling om årskontroll hos fastlegen og hva den bør inneholde.  Foto: Colorbox

ÅRSKONTROLL: I de nye retningslinjene er det blant annet en anbefaling om årskontroll hos fastlegen og hva den bør inneholde. 

Foto: Colorbox

Nye retningslinjer for kols

Den oppdaterte retningslinjen inneholder viktige faglige endringer for dignostisering og behandling av sykdommen som er en av de hyppigste dødsårsakene i Norge. 

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet

      
        Foto: Vidar Sandnes
Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet Foto: Vidar Sandnes

Hvert år legges nær 10.000 pasienter med kols inn på sykehus. Utenom hjerte-kar og kreftsykdommer er sykdommer i lunger og luftveier er en av de hyppigste dødsårsakene i Norge.

– I motsetning til de øvrige kroniske folkesykdommer har utviklingen for kols-pasienter ikke vist noen reduksjon i andel for tidlig døde, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Det er derfor behov for bedre diagnose, behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten av de ca. 150.000 pasientene med kols i Norge, slår Helsedirektoratet fast. 

Den nye retningslinjen er en revisjon av retningslinjen som ble utgitt i 2012. 

Mye nytt

Den oppdaterte retningslinjen inneholder viktige faglige endringer, blant annet:

 • Nye diagnostiske kriterter for kols, som gjør diagnosen mer presis og har som mål å unngå overdiagnose hos eldre.
 • Behandlingsalgoritmen er endret. Pasientens symptombelasting og forverrelser ligger til grunn for opptrapping av legemidler. Bruk av inhalasjonssteroider er skjerpet for å redusere overforbruk.
 • Anbefaling om årskontroll hos fastlegen og hva den inneholder.
 • Lungerehabilitering: om henvising til og innhold i tilbudet.

Bare et fåtall av pasientene med kols får i dag tilbud om lungerehabilitering. Johan Torgersen

«Bedre livskvalitet»

– Pasienter med kols lever med stor sykdomsbelastning. Bedret oppfølging vil kunne bremse sykdomsutviklingen og øke livskvaliteten til denne store pasientgruppen. Bare et fåtall av pasientene med kols får i dag tilbud om lungerehabilitering. Mange kommuner har ikke et tilbud som dekker pasientenes behov, sier Torgersen.

Anbefalingene er publisert digitalt. Det blir holdt et webinar der nyhetene presenteres den 18. februar. 

Powered by Labrador CMS