Knut Erik Bækkedal og Åse Ingeborg Borogos fotografert på henholdsvis fastlegekontoret på Koppang i Stor-Elvdal og i 25 kalde minusgrader på Røros.
Knut Erik Bækkedal og Åse Ingeborg Borogos fotografert på henholdsvis fastlegekontoret på Koppang i Stor-Elvdal og i 25 kalde minusgrader på Røros.

Åse og Knut Erik har jobbet i «nordsjøturnus» i snart ett år. Slik har det vært

Siden 1. mars 2022 har Stor-Elvdal kommune kjørt alternativ turnus for fastlegene i kommunen. Nå har ordningen blitt evaluert.

Publisert Sist oppdatert

Åse Ingeborg Borgos og Knut Erik Bækkedal er to av seks fastleger som inngår i turnusen. Når Dagens Medisin snakker med dem, etter snart ett år i jobben, er de på forskjellige steder – bokstavelig talt.

Borgos er på Røros i 25 minusgrader som en del av den ubundene tiden som inngår i turnusen. Hun forteller at for henne har det vært en fantastisk ordning å jobbe under.

– Jeg har fire plasser jeg har som hjem, og er på de stedene etter hvor det passer best til en hver tid. I min livsfase er dette en veldig flott modell å jobbe etter, men det er ikke noe som ville passet meg tidligere.

De seks fastlegene i kommunen har såkalt bundet tid og ubundet tid. Bundet tid innebærer at legene har faste turnus i to uker om gangen, med faste timer for fastlegetjenester, samarbeid med andre tjenester og legevakt. Ubundet tid betyr at legene er borte fra kontoret i tre uker, men tilgjengelige for å besvare forespørsler via e-dialog.

Forskjellige livsfaser

Borgos bor primært på Tynset, jobber på Koppang (kommunesenteret i Stor-Elvdal), har moren sin på Røros og barn og barnebarn i Oslo.

Hun var i allmennpraksis fra hun var ferdig som turnuslege i 1999 til i 2015. Deretter jobbet hun på Unicare Røros rehabilitering.

– Det var en spennende og flott jobb, men så kom denne ordningen som sendt fra himmelen til meg, som gjør at jeg kan følge opp både yngre og eldre generasjoner. I denne livsfasen var jobben helt utmerket for meg.

Knut Erik Bækkedal er i en helt annen livsfase: 34-åringen har en av to leger i ALIS-stilling ved legekontoret, men er bosatt i Oslo. Når Dagens Medisin snakker med ham, er han på legekontoret i Stor-Elvdal.

Han beskriver jobben som en god balanse mellom arbeid og fritid, med to uker på jobb og tre uker hjemme i Oslo.

– Jeg hadde ikke søkt på denne stillingen om det var med fast bosted. Men det skal sies at Stor-Elvdal har overrasket positivt. Det er et trivelig sted å være på, med godt miljø på legekontoret og stort sett trivelige og greie pasienter, sier han.

Og til tross for at han framhever at han er tiltrukket av det større kulturelle tilbudet i Oslo, er det ikke sånn at han kun er på jobb eller sover når han er i Stor-Elvdal.

– Vi har kvelder i lag oss legene i mellom når vi har fri, det skjer kulturelle ting i bygda, det er bra treningssenter her og det er et godt innebandymiljø som flere deler av bygda møter opp på, sier han.

Evaluerte ordningen

Stor-Elvdal kommune gjennomførte i november i fjor en evaluering av den nye turnusen.

Gjennomgangen av modellen viste at mye av har fungert godt, men at noen justeringer har blitt gjort underveis basert på erfaring. Tydelighet i forventningene i bundet og ubundet tid ble fremhevet som viktig.

I de to ukene fastlegene har bundet tid i Stor-Elvdal, består syv dager av døgnkontinuerlig legevakttjeneste også.

– Noen vakter er det 15 pasienter, mens andre ganger er det null pasienter, sier Borgo .

I rapporten står det at fra 1. januar 2022 til 31. oktober 2022 har legevakten mottatt 835 henvendelser, noe som viser en økning fra de foregående årene. Legene på legevakten rapporterer at de fleste henvendelsene er reelle, og at de normalt kjenner igjen pasientene da de benytter samme journalsystem som i dagtimer.

Antall henvendelser per vakt har blitt regnet ut for å vurdere belastningen, og resultatet viser et gjennomsnitt på 2,7 henvendelser pr vakt. Helgene har ofte flere henvendelser enn ukedagene, mens natteutrykninger er de mest belastende, står det i rapporten.

Tilgjengelig i ubundet tid

I de tre ukene med ubundet tid står fastlegene i praksis fri til å være akkurat hvor de vil.

– Når jeg er i Oslo kan jeg disponere tiden tilnærmet helt selv, og må ikke stå opp klokken syv for å jobbe fra hjemmekontoret. Det gir stor frihet til både reiser, opplevelser, kurs og etterutdanning, sier Bækkedal.

Det er likevel slik at pasientene blir fulgt opp, ettersom fastlegene også i de tre ukene med ubundet tid er tiljgengelig for å besvare forespørsler og oppfølging av pasientlista. Fristen er satt til 5 virkedager, om det ikke haster.

Legene som er i Stor-Elvdal tar seg i mellomtida av henvendelser som haster.

– Vi følger våre egne pasienter, og det er bare akuttilfeller som gjør at de havner hos de andre legene. Vi følger våre egne pasienter over tid, på samme måte som andre fastleger, og det er bare akuttilfeller som gjør at de må ha en vurdering hos andre leger. Med andre ord fungerer pasientoppfølgingen tilnærmet slik som hos fastleger som jobber på ordinær måte, sier Bækkedal.

Kollega Borgos forteller at de er en godt samkjørt gruppe på legekontoret, og legger til:

– Det meste kan ordnes digitalt eller via telefon når vi ikke er i Stor-Elvdal.

Sparer penger

I evalueringsrapporten står det at budsjettet for legekontoret i Stor-Elvdal kommune er endret med en fast lønn for legene inkludert arbeidsgiverkostnader på 8.6 millioner. Legevakten er på 2,2 millioner, legevaktsformidlingen er på 0,5 millioner. Inntektene fra HELFO og brukerbetaling er på 4,6 millioner (2021: 2.2 millioner).

Dette gir en netto kostnad på 6,7 millioner kroner, sammenlignet med en netto kostnad på 8,35 millioner før denne ordningen ble innført, noe som gir en besparelse på 1,65 millioner kroner.

Et utvalg av samarbeidsaktører ble også spurt om deres opplevelser med den nye turnusen. Dette er noen av tilbakemeldingene:

  • Sykehjemmets leger og sykehjemmet selv rapporterer om en veldig god fungering av legevistitter, med en legevisittrutine som sikrer forventningsavklaring og kontinuitet i behandlingen
  • Hjemmetjenesten rapporterer om et godt samarbeid med kontinuitet tross rotasjoner, og med en time hver uke for å ta opp aktuelle problemstillinger
  • Rus- og psykisk helsetjeneste har et godt samarbeid og positive tilbakemeldinger fra brukere
Powered by Labrador CMS