FÅR BEHOLDE TAKST: En av følgene av årets oppgjør mellom Legeforeningen, her ved president Marit Hermansen, og motpartene, er at fastlegene får fortsette å føre e-konsultasjonstakst for telefonkonsultasjoner på permanent basis. 

Foto: Vidar Sandnes

Legger opp til 2,7 prosent inntektsvekst

Legeforeningen og motpartene har blitt enige om årets Normaltariff. Rammen øker med 5,5 prosent fra 1. juli.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og KS har kommet til enighet om den såkalte Normaltariffen.

Enigheten i sin helhet innebærer at takster, fastlegers percapita-tilskudd, avtalespesialisters driftstilskudd øker med 5,5 prosent fra 1. juli.

«Det legges til grunn en inntektsvekst i 2021 tilsvarende 2,7 prosent» heter det i beskrivelsen av endringene i normaltariffen.

– Vi har landet et godt inntektsoppgjør, til tross for krevende forhandlinger og at oppgjøret i seg selv ikke endrer situasjonen i fastlegeordningen, sier Marit Hermansen i en pressemelding.

Nye takster

Enigheten innebærer blant annet at fastleger får en permanent åpning for å føre e-konsultasjonstakst for telefonkonsultasjoner.

Det innføres også blant annet nye takster for avtalespesialister. Somatiske avtalespesialister får en egen takst for e-konsultasjon og psykiatere får permanente takster for e-konsultasjoner.

– Dette er noe vi har etterlyst lenge, så det er viktig for våre medlemmer at dette kommer på plass, sier leder Frøydis Olafsen i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS