FÅR BEHOLDE TAKST: En av følgene av årets oppgjør mellom Legeforeningen, her ved president Marit Hermansen, og motpartene, er at fastlegene får fortsette å føre e-konsultasjonstakst for telefonkonsultasjoner på permanent basis.  Foto: Vidar Sandnes

FÅR BEHOLDE TAKST: En av følgene av årets oppgjør mellom Legeforeningen, her ved president Marit Hermansen, og motpartene, er at fastlegene får fortsette å føre e-konsultasjonstakst for telefonkonsultasjoner på permanent basis. 

Foto: Vidar Sandnes

Legger opp til 2,7 prosent inntektsvekst

Legeforeningen og motpartene har blitt enige om årets Normaltariff. Rammen øker med 5,5 prosent fra 1. juli.

Publisert

Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og KS har kommet til enighet om den såkalte Normaltariffen.

Enigheten i sin helhet innebærer at takster, fastlegers percapita-tilskudd, avtalespesialisters driftstilskudd øker med 5,5 prosent fra 1. juli.

«Det legges til grunn en inntektsvekst i 2021 tilsvarende 2,7 prosent» heter det i beskrivelsen av endringene i normaltariffen.

– Vi har landet et godt inntektsoppgjør, til tross for krevende forhandlinger og at oppgjøret i seg selv ikke endrer situasjonen i fastlegeordningen, sier Marit Hermansen i en pressemelding.

Nye takster

Enigheten innebærer blant annet at fastleger får en permanent åpning for å føre e-konsultasjonstakst for telefonkonsultasjoner.

Det innføres også blant annet nye takster for avtalespesialister. Somatiske avtalespesialister får en egen takst for e-konsultasjon og psykiatere får permanente takster for e-konsultasjoner.

– Dette er noe vi har etterlyst lenge, så det er viktig for våre medlemmer at dette kommer på plass, sier leder Frøydis Olafsen i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS