–Kommunene står midt i store rekrutteringsutfordringer, og ofte er det tilbud om ansettelse som er avgjørende for om de får ny fastlege, sier Tor Arne Gangsø i KS. 

Foto: Vidar Sandnes

KS: – Et paradoks at kommunene ikke er sikret å ivareta lovpålagt ansvar

KS sier de ser med interesse på uttalelsene fra Helsetilsynets direktør Jan Fredrik Andresen, om at flere kommuneansatte leger kan gjøre at kommunene tar mer ansvar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, får fastleger desidert flest reaksjoner fra Statens helsetilsyn, og distriktslegene topper listen.

70 prosent av alle advarsler ble gitt til leger i primærhelsetjenesten. Disse legene ble gitt advarsler over ti ganger oftere enn sine kolleger i spesialisthelsetjenesten.

Dette kommer frem i en ny studie. Forskerne peker på at fastleger har et aleneansvar som sykehuslegene ikke har:

– På sykehuset er det ofte flere leger, og annet helsepersonell, som er ansvarlige for pasientene, sier doktorgradsstipendiat Martin Bruusgaard Harbitz, som står bak studien.

Fredag uttalte direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn at kommunal ansettelse av fastleger kan være et svar på problemet med at fastleger får mange administrative reaksjoner.

– Det går an å spørre seg om kommunene burde ta et større systemansvar for denne delen av legetjenesten. Vi ser at det har blitt flere kommuneansatte leger. Det bør vurderes om dette er noe som kan gjøre at kommunene tar større ansvar, sier Andresen.

KS: – Interessante betraktinger
På spørsmål til KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø om hvordan han ser på Andresens uttalelser, svarer han:

– Kommunene står midt i store rekrutteringsutfordringer, og ofte er det tilbud om ansettelse som er avgjørende for om de får ny fastlege. Helsetilsynets betraktninger er derfor interessante. I dag kan kommunene møte store hindringer når de ønsker å gjøre om fra næring til fast ansettelse.

Gangsø mener at det er et paradoks at kommunene, som har ansvaret for å sørge for at innbyggerne har en forsvarlig fastlegetjeneste, ikke er sikret å kunne ivareta det lovpålagte ansvaret de faktisk har.

– Mange kommuner etterlyser et større handlingsrom. Dette har vi jobbet med i lang tid. Blant annet vedtok KS sitt hovedstyre i desember 2020 at fastlegeforskriften må tydeliggjøre at kommunene har adgang til å omgjøre en avtalehjemmel til fast legestilling ved ledige avtalehjemler. Vi har også tatt dette opp med regjeringen ved flere anledninger, avslutter Gangsø.

Flere kommuner velger nå å ansette fastlegene for å sikre legedekningen, fordi de ikke greier å rekruttere leger som vil være næringsdrivende. Samtidig sliter fastleger med å få solgt hjemlene sine.

Dagens Medisin skrev forrige uke at KS mener at kommunene nå selv må få rett til å bestemme hvem som skal utføre legetjenesten i kommunene. Og kommunene må kunne omgjøre en næringsdriftshjemmel til en fastlønnshjemmel når hjemmelen har vært utlyst flere ganger uten at man får søkere, mener de.

Powered by Labrador CMS