POSITIV TIL TRIAGERING: Håkon Nordland, fastlege i Bodø, synes pilotprosjektet fra Helsedirektoratet høres spennede ut og håper prosjektet blir permanent. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Nå kan fastleger teste ut triagering av pasientene

Helsedirektoratet etterlyser deltakere til et pilotprosjekt der man skal prøve ut et prioriteringsverktøy på fastlegekontoret. Målet er å spare både lege og pasient for tid, øke andelen digitale kontakter og heve kvaliteten på konsultasjonen.  

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

En digital triageringsløsning, integrert i helsenorge.no, skal bidra til å sortere og prioritere henvendelsene til fastlegen på en bedre måte enn i dag.

– Dette brukes, så vidt jeg vet, ved de fleste legevakter allerede med svært godt resultat, sier Håkon Nordland.

Han er fastlege ved Rønvik legesenter i Bodø og beskriver piloten fra Helsedirektoratet som spennede. 

Nina Brøyn, prosjektleder i Helsedirektoratet. Foto: privat

Nina Brøyn er prosjektleder ved Avdeling Velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet: 

– Dette vil gjøre at innbyggerne blir mer aktive i forkant av en kontakt med fastlegen, gjennom at de bidrar med informasjon om årsak til kontakten og seg selv før konsultasjonen, sier hun. 

Utredet i tre år
– Hvor kommer dette initiativet fra?

– Initiativet kommer fra Helse – og omsorgsdepartementet (HOD), og som et resultat av et treårig utredningsarbeid vi har gjort i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett, sier Brøyn og utdyper: 

– Tilbake i 2018, da utredningsarbeidet startet, var det ikke utstrakt bruk av e-konsultasjoner ved norske fastlegekontorer. Dette i motsetning til de private, som i større grad hadde begynt å tilby dette til sine pasienter, fordi pasientene ønsket å ha denne muligheten. 

Skal hindre merarbeid

Så kom 12. mars og nesten alle ble digitale over natta. 

Det er viktig å ha et verktøy som hindrer at økt digitalisering blir til merarbeid for fastlegene. Nina Brøyn

– Da ble dette enda mer aktualisert og man så behovet for et verktøy som kunne sortere og prioritere de henvendelsene som kom til fastlegene. Dette finnes allerede i flere andre land og departementet er veldig opptatt av at det også skal tilbys i Norge.  

Dersom andelen digitale kontakter økes, blir samtidig terskelen for å hevende seg til fastlegen lavere.  

– Det blir dermed et behov for å ha et verktøy som kan sortere og prioritere de henvendelsene som kommer til fastlegene, for å forhindre at det blir merarbeid.

Bedre forberedt

Departementet ønsker altså et verktøy for å sortere henvendelsene til fastlegene bedre og har inngått avtale med den svenske leverandøren Doctrin.

Ifølge Helsedirektoratet har verktøyet hatt suksess i Sverige, og skal nå tilpasses til norske forhold. 

Helt konkret vil fastlegen, gjennom triageringsverktøyet og allerede før konsultasjonen, få et innblikk i hva henvendelsen gjelder.

– Pasientene logger seg inn på helsenorge.no og får noen spørsmål om årsak til henvendelsen og seg selv. For enkelte sykdommer vil pasienten også kunne fylle ut et symptomskjema.

– Dermed vil både pasienten og fastlegen være bedre forberedt til timen og timen vil få større kvalitet. Dette vil også spare masse tid for begge parter, sier Brøyn.  

I tillegg til «gamlemåten»

Innbyggerne vil gjennom verktøyet bli digitalt ledet til den type kontakt som passer til årsaken til henvendelsen, som for eksempel en e-konsultasjon, en fysisk konsultasjon eller en akuttime. 

Brøyn understreker at pasienter som ikke er digitale, for eksempel eldre, fortsatt skal kunne nå fastlegen på «gamlemåten».

Piloten skal omfatte rundt 18 fastleger på mellom tre og fem fastlegekontorer og vare fra mai 2021 til desember 2022.

– Møter utfordringene 

Fastlegene må selv søke om å få delta via Helsedirektoratets nettsider. Det er beregnet et tilskudd på totalt 120.000 kroner per deltagende fastlege på fastlegekontoret. Tilskuddet er beregnet ut fra en kompensasjon på 6000 kroner per måned for den enkelte fastlege i pilotperioden. 

Kommuner kan søke om tilskudd til drift av legekontoret som deltar i piloten. Her kan du lese mer om pilotprosjektet

– Dette er en viktig pilot for å kunne møte de utfordringene som fastlegeordningen står overfor, både når det gjelder arbeidsmengde og krav til å jobbe mer digitalt, i kjølvannet av covid-19-pandemien, sier Brøyn.

Fastlegekontorene og kommunene kan ta kontakt med Helsedirektoratet hvis de ønsker å få demonstrert triageringsverktøyet Doctrin på et møte, som avholdes allerede onsdag denne uken mellom klokken 15 og 17.

Søknadsfrist er 30. april.

Powered by Labrador CMS