SENTRALT: Livsvitenskapsbygget vil spille en sentral rolle i utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City (OSC). Etablering av farmasøytisk industri i området står sentralt i strategien til OSC, skriver innleggsforfatterne. Tegning: Ratio arkitekter as

Farmasi-debatten: I Oslo går vi i motsatt retning

Styrker campus-basert utdanning av farmasøyter. 

Publisert Sist oppdatert
Kathrin Bjerknes

Vi følger med stor interesse debatten som pågår om samlingsbasert utdanning i farmasi. Ved Universitetet i Oslo (UiO) går vi i motsatt retning.

I 2026 flytter hele Farmasøytisk institutt inn i Livsvitenskapsbygget, Norges største og mest avanserte forsknings- og utdanningsbygg for UiO og Oslo Universitetssykehus (OUS). Der samlokaliseres farmasøytene med leger, tannleger, kjemikere og biologer i et fremtidsrettet bygg med avanserte laboratorier, avansert infrastruktur og moderne læringslokaler. Vi har forpliktet oss til å øke opptaksrammen til det femårige masterprogrammet i farmasi til 100 studenter etter innflytting, som en viktig del av samfunnsmålet for Livsvitenskapsbygget. Farmasøytisk institutt er allerede i gang med opptrapping av studentopptaket for å oppnå dette.

Sentralt i strategien

Livsvitenskapsbygget vil spille en sentral rolle i utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City (OSC), med UiO og OUS blant aktive deltagere. Etablering av farmasøytisk industri i området står sentralt i strategien til OSC. UiO investerer bl.a. i en avansert farmasøytisk teknologisk plattform i Livsvitenskapsbygget som blir viktig for industrisamarbeid. Veksthuset for verdiskapning er UiOs innovasjonsenhet som sammen med teknologioverføringskontoret Inven2 og inkubatorene i Forskningsparken bidrar til å utvikle forskningsresultater til produkter og tjenester. Studentinnovasjon står sentralt, og farmasistudentene er allerede i gang med egen innovasjonsforening og har fått tildelt plasser i inkubatorlaboratorium i Forskningsparken.

Knut Mørken

Aktivt, tverrfaglig samarbeid, avansert forskning og innovasjonsaktivitet blant studenter får vi ikke til med studenter som sitter på hjemmekontor. Akademisk- og farmasøytisk profesjonsidentitet, godt læringsmiljø og trivsel utvikles best når studenter møtes og jobber sammen over tid. Vi skal utdanne høyt kvalifiserte farmasøytiske kandidater som skal bidra aktivt til et samfunn med ukjente utfordringer i et 40 årig perspektiv, til et bredt spekter av jobber inkludert apotek, sykehus, forvaltning, industri, forskning og utdanning.

Campusbasert utdanning av farmasøytiske kandidater ved UiO er med på å sikre høy utdanningskvalitet og legger til rette for tverrfaglig samarbeid. Dette er med på å oppfylle de store faglige forpliktelsene UiO har påtatt seg.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Solveig Kristensen
Powered by Labrador CMS