Får barn etter kreftsykdom

Flere menn enn kvinner blir foreldre etter å ha overlevd kreft. Personer som har overlevd visse kreftformer, blir foreldre i samme grad som normalbefolkningen.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

En fersk analyse av data fra kreft- og fødselsregisteret i Norge utført av stipendiat Hanne Stensheim ved Kreftregisteret, viste at graviditet etter kreftdiagnose generelt var sjeldnere enn blant normalbefolkningen.

Kreft i ung alder
For øvrig var det ingen forskjeller mellom normalbefolkningen og personer som hadde overlevd føflekkreft og kreft i skjoldbruskkjertelen.

De drøyt 27.500 personene som ble studert, var alle født etter 1950 og var blitt diagnostisert mellom 1967 og 2004. Personene fikk diagnosen da de var i alderen 16 til 45 år.

De ble fulgt fra diagnosetidspunktet inntil graviditet, død, 46 års alder, eller til utgangen av 2006.

Økt graviditet
Sjeldnest var graviditet hos personer som tidligere hadde lidd av leukemi, livmorhals- og brystkreft.

Man fant økt graviditetsfrekvens i studieperioden hos pasienter med eggstokkreft, testikkelkreft og hos menn med Hodgkins lymfom. Stensheim konkluderer dermed med at fertilitetsbevarende forsøk har lyktes hos pasienter med disse diagnosene.

Powered by Labrador CMS