GOD OPPGAVEFORDELING: – Jeg tenker at en god oppgavefordeling bidrar til å gjøre alle jobber interessante i helsetjenestene våre. Det vil også bidra til å trekke folk inn i sektoren, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.
GOD OPPGAVEFORDELING: – Jeg tenker at en god oppgavefordeling bidrar til å gjøre alle jobber interessante i helsetjenestene våre. Det vil også bidra til å trekke folk inn i sektoren, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet.

– Utestemmen bidrar til mye oppmerksomhet, men tiden er inne for samarbeid

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet mener Helsepersonellkommisjonen kommer med gode anbefalinger, som kan føre diskusjonen om oppgavefordeling videre.

Publisert

Torsdag mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) utredningen Helsepersonellkommisjonen fra leder Gunnar Bovim.

Under fremleggelsen viste Bovim til at det de neste 20 årene blir 250.000 flere mennesker over 80 år i Norge, noe som nødvendigvis vil legge mer press på helsetjenesten.

– Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient, sa Bovim.

I NOUen foreslår kommisjonen tiltak på syv hovedområder: organisering, oppgavedeling, arbeidstid, kompetanse, prioriteringer, digitalisering og bærekraft.

Les mer: Vil ha utredning av ny organisering av helsetjenesten

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet mener kommisjonen har kommet med gode anbefalinger.

– Med den demografiske utviklingen vi har som bakteppe mener jeg det er gode anbefalinger som kommer, når det gjelder at vi skal bruke personell på en bedre måte, med en bedre logistikk og at vi utvikler helsetjenestene basert på å utvikle dagens ansatte, sier Mette Nord til Dagens Medisin.

Hun viser til at når man ikke vil kunne fortsette å hente inn stadig mer helsepersonell, må man bruke dem man har på en god måte.

– Vi må anerkjenne ulik kompetanse og sikre at alle får kompetanseheving ut ifra de oppgavene som skal løses.

Før forbundslederen ble tillitsvalgt på heltid, jobbet hun som hjelpepleier, som i dag går under yrkestittelen helsefagarbeider.

– Vi som har jobbet i sektoren vet at dette er en viktig sektor. Det er mange som elsker jobben sin, og til tross for at det er tunge tak, har de har en genuin interesse for pasientene.

– Tid for samarbeid

Under fremleggelsen av rapporten torsdag viste Bovim til at det er på tide å ta frem innestemmen for å sikre gode diskusjoner med den virkelighetsbeskrivelsen som kommisjonen legger frem, som bakteppe. Nord støtter dette.

– Utestemmen bidrar til mye oppmerksomhet, men tiden er inne for samarbeid for å finne de gode løsningene.

– Vi blir ikke flere fagfolk, vi må husholdere med det vi har.

– Vi må bruke fagfolkene våre riktig. Vi må husholdere med kunnskap og kompetanse, sånn at vi bruker sykepleierne våre på viktige og riktige oppgaver. Og så må vi sørge for at laget rundt pasientene sikrer at de både får god behandling, pleie og omsorg.

– Håper vi er ved et skifte

– Oppgavefordeling mellom profesjonene har vært diskutert i lang tid allerede – er det noe i det kommisjonene legger frem som du tror kan dra denne diskusjonen videre?

– Ja, jeg tenker det, for de har så veldig klare anbefalinger om at vi må gjøre noe med oppgavefordelingen, svarer Nord.

– Jeg håper at vi nå er ved et skifte som gjør at vi får gode arbeidsplasser med karriereutvikling for alle grupper. Jeg tenker også at en god oppgavefordeling bidrar til å gjøre alle jobber interessante i helsetjenestene våre. Det vil også bidra til å trekke folk inn i sektoren.

Kommisjonen har ikke diskutert lønn, og kommisjonslederen viste til at dette overlates til trepartssamarbeidet der fagforeningene inngår.

– Hvis vi har en felles forståelse av utgangspunktet, tror jeg det blir lettere å gå inn i de diskusjonene og finne gode løsninger, sier Nord.

– Det er en fantastisk helsetjeneste vi har. Vi må sørge for at vi bidrar til at den blir så god også i fremtiden.

Powered by Labrador CMS