KORT TID: ESA kritiserer også tidsfristen Norge gir pasienter som søker om tilbakebetalinger: - Fristen på seks måneder begynner på behandlingsdagen og tar ikke hensyn til at helsetjenesten kan bruke betydelig tid på å sende fakturaer, heter det i pressemeldingen. Foto:

KORT TID: ESA kritiserer også tidsfristen Norge gir pasienter som søker om tilbakebetalinger: - Fristen på seks måneder begynner på behandlingsdagen og tar ikke hensyn til at helsetjenesten kan bruke betydelig tid på å sende fakturaer, heter det i pressemeldingen.

Foto:

ESA åpner sak mot Norge om utenlandsutgifter

EØS-tilsynet ESA har åpnet sak mot Norge fordi pasienter som mottar behandling i andre EØS-land, kun refunderes 80 prosent av kostnadene.

Publisert

ESA er tilsynsorganet som har i oppgave å påse at EØS-regelverket følges. 

Torsdag har ESA sendt et formelt åpningsbrev til Norge for å åpne en sak om brudd på pasientrettighetsdirektivet fordi pasienter kun får dekket 80 prosent av utgiftene til utenlandsbehandling.

Et slikt brev er det første steget i en formell traktatbruddprosedyre.

I henhold til det såkalte pasientrettighetsdirektivet kan pasienter fritt velge helsetjenester hvor som helst i EØS. Stater skal dekke utgifter til behandling i utlandet tilsvarende utgiftene som dekkes i hjemlandet.

I Norge er det imidlertid en praksis som innebærer å dekke 80 prosent av pasientenes utgifter. 

ESA viser til at praksisen tar utgangspunkt i en beregningsmetode som benyttes av Norges fire regionale helseforetak.

– Slik ESA ser det, kan ikke den samme metoden benyttes ved tilbakebetalinger direkte til pasienter som følge av direktivet, skriver ESA i pressemeldingen.

Kritiserte over 200 saker

ESA har over tid hevdet at Norge praktiserer regelverket om dekning av sykehusbehandling i utlandet for strengt. 

I vår gikk tilsynsorganet ut med en pressemelding hvor organet viste til en egen gjennomgang av over 200 saker om utenlandsbehandling, hvor ESA mente at EØS-reglene ikke var vurdert i det hele tatt eller ikke brukt korrekt. 

- Ikke nok tid

ESA mener også at Norge ikke gir pasienter nok tid til å levere sine refusjonskrav.

– Fristen på seks måneder begynner på behandlingsdagen og tar ikke hensyn til at helsetjenesten kan bruke betydelig tid på å sende fakturaer, heter det i pressemeldingen.

ESA mener også at reglene som pålegger pasienter å levere oversettelser for egen regning, er for restriktive. Tilsynsorganet fremhever spesielt kravet om å bruke en statsautorisert oversetter.

Norske myndigheter har nå tre måneder på å uttrykke sitt syn før ESA kan beslutte å ta saken videre.

Powered by Labrador CMS