ETIKK – OG ANSVAR: – Sykepleierne som har sagt opp ved OUS Ullevål, er bekymret for pasientsikkerheten og kan ikke stå inne for den praksisen lederne legger opp til, mener artikkelforfatteren.
ETIKK – OG ANSVAR: – Sykepleierne som har sagt opp ved OUS Ullevål, er bekymret for pasientsikkerheten og kan ikke stå inne for den praksisen lederne legger opp til, mener artikkelforfatteren.

Etikken etterspør de kloke valgene

Hva skal ledere legge mest vekt på når det oppstår etiske dilemmaer der ulike verdier kommer i konflikt med hverandre? Det er i slike situasjoner at etikken etterspør de kloke valgene.

Publisert Sist oppdatert
Mildrid Haugrønning Søndbø
Mildrid Haugrønning Søndbø

VED THORAXKIRURGISK avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) sier 14 av 24 intensivsykepleiere opp i protest.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kaller det en krevende situasjon. Dette er ikke å ta for hardt i fra den øverste lederen for helsetjenestene i Norge.

TA DIALOGEN! I våre yrkesetiske retningslinjer står det i 1.3: «Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig».

Det er nettopp dette sykepleierne legger til grunn i sin avskjed. De kan ikke stå inne for den praksisen som lederne legger opp til. De er meget bekymret for pasientsikkerheten. Dette er mange svært godt kvalifiserte sykepleiere det ikke er enkelt å erstatte.

Det er vel verdt å lytte til ekspertene på gulvet, og kanskje å ta noen skritt tilbake for å gå i dialog?

LANGT OPP TIL TOPPEN. Som utenforstående er det umulig bedømme vanskelige situasjoner uten å kjenne alle detaljer. Prosessene er alltid mangefasettert og ofte har medarbeidere og ledere ulike historier å komme med. Men ett forhold er lederne pålagt: Medvirkning skal kunne spores i referater og konkrete veivalg. Medvirkning er ikke glasur, da beslutningene også skal bære preg av de ansattes stemme.

Store organisasjoner som OUS har mange ressurser og muligheter, men også handikap. Blant annet blir det usigelig mange trappetrinn fra ekspertene på gulvet til øverste ledelse og styret for sykehuset. Hvor mange millioner koster ikke avbrutte arbeidsforhold som skal erstattes? Er det mulig å måle all tristhet som kommer i kjølevannet for den enkelte medarbeider som forlater et arbeid de elsker og et arbeidsmiljø de liker?

Medarbeidernes stemme må bli hørt

UMISTELIG PERSONELL. Dersom lederne ved OUS mener at sykepleierne som har sagt opp, over år har bidratt til utforming og gjennomføring av faglig forsvarlig, god og omsorgsfull praksis, da burde de bli behandlet som umistelige.

Hvordan mennesker til forskjellige tider har reflektert over samspill og samarbeid, har vært betinget av samfunnsmessige og historiske forhold i samtiden. Når vi i dag tenker autoriteter, lydighet eller samarbeid, er det helt andre verdier som er gjeldende enn for bare få generasjoner siden. Medarbeidernes stemme må bli hørt.

LEDERNES KLOKE VALG? Jeg vil tro at de fleste gjør så godt de evner i vanskelige prosesser, og allikevel kan det komme helt ut av kurs. Det oppstår et etisk dilemma hvor ulike verdier kommer i konflikt med hverandre.

Hva skal lederne da legge mest vekt på?

Dette blir de kloke valgene som de ansvarlige må ta.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS