HÅPEFULL: – Jeg håper på raskt opptak i Norge. Dette er et legemiddel vi kjenner, og som viser en effekt som er større enn mange kreft-behandlinger, hvis man skal sammenligne. Illustrasjonbilde: Getty Images, innlimt bilde: UiO Foto:

HÅPEFULL: – Jeg håper på raskt opptak i Norge. Dette er et legemiddel vi kjenner, og som viser en effekt som er større enn mange kreft-behandlinger, hvis man skal sammenligne. Illustrasjonbilde: Getty Images, innlimt bilde: UiO

Foto:

Hjertesvikt-studie: – Vil ha stor implikasjon

I helgen ble resultater fra EMPEROR-preserved studien presentert på den europeiske hjertekongressen (ESC). Kardiologiprofessor kaller studien historisk og en «game-changer».

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Resultater fra legemiddelselskapene Boehringer Ingelheim og Lillys EMPEROR-preserved fase 3-studie ble presentert på den europeiske hjertekongressen i helgen.

Studien undersøkte empagliflozin 10 milligram med placebo. Empagliflozin er en selektiv natriumglukose cotransporter 2 (SGLT2)- hemmer som er oralt administrert med en tablett daglig. Studien møtte sitt primære endepunkt og viste signifikant reduksjon for sykehusinnleggelse eller kardiovaskulær død for hjertesvikt hos pasienter med hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF).

Hjertesviktpasienter deles inn i forhold til pumpekapasitet (ejeksjonsfraksjon (EF)); redusert og preservert/bevart ejeksjonsfraksjon, og en tredje gruppe som er kalt mid-range, dem som befinner seg midt mellom disse to gruppene.

– Historisk studie
– Lars Lysgaard Gullestad, du uttalte tidligere i år at man skulle være varsom med å anslå klinisk betydning av studien frem til resultatene ble presentert på ESC, hva vil du nå si?

– Det har vært mange forsøk på å vise at legemidler som har vært effektive hos pasienter med redusert ejeksjonsfraksjon også har samme effekt hos de med bevart ejeksjonsfraksjon, men som ikke har vist seg å slå til. Det har gjort at man har måttet tenke nytt, og i dagens anbefalinger ved denne gruppen rettes behandling mot symptomer og tilleggs-sykdommer pasienter har.

– Nå, for første gang, er det vist at selektiv natriumglukose cotransporter 2 (SGLT2)- hemmer har effekt hos disse pasientene. Når det gjelder behandling av disse pasientene er denne studien en «game-changer» og en historisk studie. Det vil ha stor implikasjon og man vil lett gripe etter disse medikamentene nå.

Gullestad sier det har vært en stor utvikling for denne type medikamenter.

– Utvikling og behandling startet på 2000-tallet for å vise sikkerhet i behandling av diabetes-pasienter, men studier viste en betydelig beskyttelse for hjerte- og karhendelser samt forverring av nyresvikt. Neste steget var for behandling av nyresvikt-pasienter, og det tredje er hjertesvikt-pasienter.

– Vi har svært positive data for behandling av de med redusert ejeksjonsfraksjon, men nå altså for første gang de med bevart funksjon.

– Håper på raskt opptak i Norge
Professoren mener studien baner vei for bruken av SGLT2-hemmere.

– Den viser en signifikant effekt på det primære endepunktet som var kardiovakulær død og hospitalisering for hjertesvikt, samt effekt på nyrene og livskvalitet for pasientene. I tillegg er den enkel å administrere, sikker og har få bivirkninger.

EMPEROR-studiene er to randomiserte og dobbel-blindede fase 3-studier som undersøker empagliflozin én gang daglig sammenlignet med placebo hos voksne med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, med- og uten diabetes, i tillegg til standardbehandling. EMPEROR-reduced undersøkte sikkerhet og effekt av empagliflozin hos pasienter med kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). EMPEROR-preserved undersøker sikkerhet og effekt av empagliflozin hos pasienter med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF).

– Hvordan er forholdet mellom denne studien og retningslinjene?

– Denne er ikke inkludert i retningslinjene som er kommet. Det handler om prosessen for utvikling av nye retningslinjer. Studiene som er inkludert i retningslinjene er publisert senest i mars i år og tidligere. Men denne studien vil komme inn, man vil ikke sitte å vente med det.

– Når vil det være mulig å ta dette i bruk i behandling i Norge?

–  Vi må nok vente på Legemiddelverket, det vil fremdeles gå noe tid. Man må få regulatorisk godkjenning og refusjonsordning på plass. Nå får den mest sannsynlig FDA- og EMA-godkjenning for denne indikasjonen, så vil det komme etter det.

– Jeg håper på raskt opptak i Norge. Dette er et legemiddel vi kjenner, og som viser en effekt som er større enn mange kreft-behandlinger, hvis man skal sammenligne.

– Kan endre definisjonen av hjertesvikt
– Det vi kan gjøre er å bruke medikamentet i behandling av diabetikere hvor indikasjon og refusjon er på plass.

Boehringer Ingelheim og Lilly uttalte i en pressemelding tidligere i år om foreløpige resulater, at de planlegger regulatoriske søknader i 2021.

Gullestad forteller at samtidig som studien ble presentert under konferansen ble det gitt en samlet analyse av effekt både ved redusert og bevart ejeksjonsfraksjon.

– Analysen viste at effekt er uavhengig pumpefunksjon opp til 60-65 prosent. Det vil kunne endre vår definisjon av hjertesvikt, forteller Gullestad.

INTERESSEKONFLIKT: Lars Lysgaard Gullestad oppgir at han tidligere har holdt foredrag for Boehringer Ingelheim, og tilsvarende for andre firma, AstraZeneca og MSD, som lager SGLT2-hemmere

Powered by Labrador CMS