FASTLEGEKRISA: Mange kommuner klarer ikke oppfylle det lovpålagte kravet om ventetid og tilgjengelighet. Hva skal man som ansvarlig kommunepolitiker da gjøre, spør Torbjørn Furulund. Foto: Annika Byrde / NTB
FASTLEGEKRISA: Mange kommuner klarer ikke oppfylle det lovpålagte kravet om ventetid og tilgjengelighet. Hva skal man som ansvarlig kommunepolitiker da gjøre, spør Torbjørn Furulund. Foto: Annika Byrde / NTB

En varslet krise som krever lokal handlekraft

Det er på tide at vi setter pasientene først, og diskuterer hvordan vi sammen kan sikre best mulig tjenester til alle som trenger det.

Publisert
Torbjørn Furulund
Torbjørn Furulund

ALLE KOMMUNER MÅ være sitt ansvar bevisst og sikre at folk får de helsetjenestene de har krav på. Derfor er det bra at kommuner som ikke får rekruttert helsepersonell, som for eksempel fastleger, finner løsninger som sikrer nettopp dette lokalt. Det fortjener ros, ikke ris.

Nils Kristian Klev, leder av allmennlegeforeningen, advarer i et innlegg i Dagens Medisin mot det han kaller "snik-kommersialisering" av fastlegeordningen. Først og fremst er det viktig å påpeke at fastlegene er selvstendig næringsdrivende og driver kommersielt, på lik linje med øvrig næringsliv som leverer helsetjenester på oppdrag for det offentlige.

BÆREBJELKEN. Krisen i fastlegeordningen er en varslet krise. Mange kommuner klarer ikke oppfylle det lovpålagte kravet om ventetid og tilgjengelighet. Hva skal man som ansvarlig kommunepolitiker da gjøre? Fastlegeordningen skal være bærebjelken i den norske helsetjenesten. Men ordningen fungerer ikke godt nok, og den trenger mer ressurser enn det regjeringen er villig til å prioritere. Da er det viktig og riktig at aktører som for eksempel Dr. Dropin får slippe til for å avlaste kommunene. Hvis det er svakheter i disse samarbeidsordningene, bør man se på forbedringer av det, i stedet for å si nei til private bidrag.

Det er på tide at vi setter pasientene først, og diskuterer hvordan vi sammen kan sikre best mulig tjenester til alle som trenger det. Vi har så vidt sett starten på de utfordringene vår felles helsetjenesten vil stå overfor i tiden som kommer. For å unngå et todelt helsevesen er vi helt avhengig av godt samarbeid mellom offentlige og private aktører. Denne velferdsmiksen har tjent Norge godt i mange år, en modell som må videreutvikles og forbedres i tiden som kommer.

NHO Geneo er NHOs organisasjon for private tilbydere av tjenester innen helse, velferd og oppvekst. Utover dette er det ikke oppgitt noen interessekonflikter. 

Powered by Labrador CMS