IT-HOPP I NORD: Bjørn Nilsen er IKT-sjef i Helse Nord. Her har pasienter i nær fire år hatt digital tilgang til sykehusjournal og logg, via helsenorge.no. Nå lanserer de også dokumentdeling. Arkvifoto. Foto:

IT-HOPP I NORD: Bjørn Nilsen er IKT-sjef i Helse Nord. Her har pasienter i nær fire år hatt digital tilgang til sykehusjournal og logg, via helsenorge.no. Nå lanserer de også dokumentdeling. Arkvifoto.

Foto:

Gir tilgang pasientjournaler fra flere behandlingssteder

Nå kan også behandlere i Helse Nord, som jobber andre steder enn ved sykehusene, slå opp i pasientjournaler via kjernejournal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nå kan også behandlere i Helse Nord, som jobber andre steder enn ved sykehusene, slå opp i pasientjournaler via kjernejournal.

At deler av pasientjournalen blir tilgjengelig for helsepersonell også utenfor sykehuset, betyr  blant annet at fastleger, legevakt – og pleie- og omsorgssektoren i kommunen får enklere tilgang til helseopplysningene.

Helse Nord starter utprøvingen blant helsepersonell i Bodø kommune før årsskiftet.  Utvalgt helsepersonell vil da få tilgang til å lese journaldokumenter fra Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 

Til sammen deltar rundt 150 helsepersonell i Bodø kommune i utprøvingen. Disse jobber ved legevakten, Sølvsuper helse- og velferdssenter og Mørkved legesenter. 

–  Etter utprøvingen skal vi evaluere tjenesten og ta stilling til videre utrulling til en større del av kommune- og spesialisthelsetjenesten både her i Helse Nord og i landet for øvrig, uttaler Bjørn Nilsen, IKT-sjef i Helse Nord RHF, i en pressemelding.

Å dele dokumenter via kjernejournal er et nasjonalt prosjekt, og Oslo universitetssykehus kom nylig i gang med å prøve dette ut.

Powered by Labrador CMS