KLAGE: Hoveddelen av legene som har skrevet under klagen på Apotti AS arbeider i spesialisthelsetjenesten. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Finske leger: – Apotti truer pasientsikkerheten

I Finland har 619 allmenn- og sykehusleger signert en klage på Apotti, det finske motstykket til Helseplattformen. Epic er leverandør til både det finske og det norske journalsystemet.

Publisert

– Det er i praksis umulig å få en pålitelig oversikt over pasientenes legemiddelliste eller behandlingshistorikk. Epikriser kommer ikke til behandlende primærlege og kritisk viktig informasjon etter sykehusopphold forsvinner, skriver Saara Sotala, forfatter av klagen som er sendt til Valvira, det finske helse- og sosialtilsynet.

Hoveddelen av legene som har skrevet under klagen på Apotti, arbeider i spesialisthelsetjenesten.

Dagens Medisin har fått oversatt klagen. Her skriver Sotala at det var hennes egne erfaringer, og reaksjonene hun fikk på et innlegg i en privat legegruppe på sosiale medier fra andre leger som jobber med systemet, som resulterte i den innsendte klagen.

Systemet i Apotti er levert av den amerikanske leverandøren Epic, som også leverer systemet til Helseplattformen.

Aktuelt: Utsetter Helseplattformen for fastlegene

Brukt i tre år

I Finland ble Apotti først tatt i bruk av Peijas sykehus i november 2018, og deretter av flere sykehus i samme region.

Helseplattformen i Norge inngikk avtale med Epic i 2019.

Her kan du lese alle Dagens Medisins saker om Helseplattformen

Saara Sotala, som er spesialist i allmennmedisin, bruker ikke systemet selv, men arbeider i regionen der Apotti brukes. I klagen viser Sotala til en rekke dårlige erfaringer med informasjonsutveksling med sykehus som bruker systemet.

Sotala jobber ved en helsestasjonen og skriver at det er vanskelig å få sikker informasjon om pasientene når registreringene er gjort på sykehus med systemet fra Epic.

Det beskrives blant annet at oppdatering og vedlikehold av legemiddelliste er svært tidkrevende og rotete når pasienter flyttes mellom akuttmottak, poliklinikk, sengepost og hjemmet.

Det fortelles om at tidligere seponerte legemidler «dukker opp av seg selv», og at legemidler som er i bruk forsvinner «i skjul», og at dosering endres av systemet.

– Epic fremstår som helt forskjellig avhengig av hvor man bruker systemet, står det i klagen.

Leger som er vant til å bruke systemet på sengepost, forteller at de sliter med det samme systemet på poliklinikk eller legevakt.

I klagen står det at viktig informasjon, resultater av ulike undersøkelser, behandlingsplaner og oppsummeringer «forsvinner» eller blandes sammen med ikke-essensielle data.

– Dette er etter mitt syn den største ulempen. Det er i ferd med å ødelegge forutsetningene for å arbeide som lege i primærhelsetjenesten. Nå har jeg forstått at det samme gjelder i spesialisthelsetjenesten, skriver Sotala.

Systemet beskrives som å være så lite intuitivt, komplisert og tidkrevende at det å bruke at det utgjør en fare for feil.

Sotala skriver at det er så lett å gjøre feil i systemet at over tid vil hver eneste lege som bruker systemet stå i fare for å gjøre feil.

– Selv om det ikke er snakk om «tekniske mangler», utgjør systemets egenskaper en betydelig fare for feil.

Legene som har skrevet under på klagen, siteres på:

– Vi står bak bekymringen og vurderer det slik at Epic truer pasientsikkerheten.

Les også: Helseplattformen behandlet granskingsrapport i ekstraordinært styremøte

– Eksepsjonell klage

Finlands største avis, Helsingin Sanomat, har omtalt klagen. Til avisen uttaler administrerende direktør for Apotti AS, Hannu Välimäki, at han ikke har fått sett klagen.

Han uttaler at han forventer mer detaljert informasjon fra Valvira om hvorvidt Apotti bør foreta seg og hensynta noe.

Sjefingeniør i Valvira, Antti Härkönen, beskriver klagen som eksepsjonell.

– Jeg har aldri vært borti noe lignende før.

Valvira tipses vanligvis om individuelle avvik i tekniske systemer. En klage som er signert av hundrevis, om funksjonene til et system beskrives som uvanlig.

Nå skal Valvira behandle klagen og deretter eventuelt innhente mer informasjon.

Les også: Derfor er det mange klikk i Helseplattformen

Rettelse: Dagens Medisin kom i skade for å skrive at Apotti først ble tatt i bruk ved Helsingfors universitetssykehus i 2019, det er ikke korrekt. Det riktige er at systemet først ble tatt i bruk ved Peijas sykehus i November 2018.

Powered by Labrador CMS