ØNSKER BRUK AV KLINIKKENE: – Vaksinasjonsklinikker, både private og kommunale, blir sjelden nevnt som aktører i forbindelse med organisering av vaksinasjon. Når det nå er et ønske om å sette voksenvaksinasjon inn i et større system, bør vi være en naturlig aktør i den settingen, sier Kjersti Alice Jortveit, daglig leder i reisevaksinasjonsklinikken Sørover i Kristiansand.  Foto: Privat/Getty Images

ØNSKER BRUK AV KLINIKKENE: – Vaksinasjonsklinikker, både private og kommunale, blir sjelden nevnt som aktører i forbindelse med organisering av vaksinasjon. Når det nå er et ønske om å sette voksenvaksinasjon inn i et større system, bør vi være en naturlig aktør i den settingen, sier Kjersti Alice Jortveit, daglig leder i reisevaksinasjonsklinikken Sørover i Kristiansand. 

Foto: Privat/Getty Images

Mener vaksinasjonsklinikkene blir glemt i vaksinedebatten

Reisevaksinasjonsklinikkene har opplevd 80 prosents omsetningssvikt i løpet av koronapandemien. Nå ber de om at vaksineringskompetansen i klinikkene tas i bruk i et potensielt fremtidig voksenvaksinasjonsprogram.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Vi ønsker at vaksinasjonsklinikker nevnes som en naturlig aktør. Vi har høy kompetanse innen vaksinasjon, og det står nå mange klinikker med ledig kompetanse som ikke blir brukt, sier Kjersti Alice Jortveit.

Hun driver den reisemedisinske klinikken Sørover i Kristiansand, og uttaler seg på vegne av Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin (FIRM), der hun tidligere har vært styremedlem. Jortveit leder også Vaksine1, en samarbeidsallianse av private vaksinasjonsklinikker i Norge.

– Bør være en naturlig aktør
Uttalelsen fra Jortveit og FIRM kommer i forbindelse med et representantforslag om fremtidig voksenvaksinasjonsprogram, som Stortinget behandlet torsdag 18. februar. Jortveit mener regjeringen og Stortinget nå må få øynene opp for vaksinasjonsklinikkenes kompetanse.

– Vaksinasjonsklinikker, både private og kommunale, blir sjelden nevnt som aktører i forbindelse med organisering av vaksinasjon. Når det nå er et ønske om å sette voksenvaksinasjon inn i et større system, bør vi være en naturlig aktør i den settingen, sier Jordtveit, og legger til:

– Apotekene snakker om at de har 4000 vaksinatører som i snitt setter 200 vaksiner hver i året. Vi setter i alle fall 5000 vaksiner i året på hver av klinikkene, og vi sitter på en kjempekompetanse.

– Har permittert de fleste ansatte
Jortveit legger ikke skjul på at pandemien og de medfølgende reiserestriksjonene har gått hardt utover bransjen. Det er i dag 22 klinikker som er medlem av FIRM, og 16 av disse er private. Det finnes også klinikker som ikke er med i FIRM. Jortveit anslår at klinikkene har alt mellom to til ti ansatte.

– Reiseklinikkene har opplevd en omsetningssvikt på rundt 80 prosent. De fleste har nå minimal drift, og har permittert de fleste ansatte. Daglige ledere er ofte delvis permittert for å kunne holde hjulene i gang. Noen av sykepleierne har blitt utleid til kommunene i forbindelse med covid-19-vaksinering. Men noen er fortsatt permittert, til tross for at de er spesialister på vaksinasjon.

– Lite oppdatering av grunnvaksinene
Hun påpeker at mange av vaksinasjonsklinikkene har reisevaksinasjon som sitt hovedfokus, men at pandemien ikke bare har gått ut over denne typen vaksinasjon. Data Dagens Medisin har fått fra Farmastat viser en betydelig nedgang i salget av grunnvaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio fra 2019 til 2020. Ifølge tallene fra Farmastat ble det solgt 522 003 enkeltdoser av grunnvaksiner i 2019, og 352 746 i 2020. Dette er en prosentvis nedgang på over 32 prosent. Tallene omfatter grunnvaksiner gitt til barn og ungdom og booster-vaksiner til voksne. 

– GSK, som har størsteparten av vaksinemarkedet, har opplyst meg om at de har hatt 45 prosent nedgang i salget av vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio etter mars 2020. Dette viser at det har vært lite oppdatering av grunnvaksinene etter vi sluttet med reisevaksinasjon. Denne delen av voksenvaksinasjonen er det stort sett reisevaksinasjonsklinikkene som utfører. Da finner vi det underlig at vi som i dag faktisk utfører det, ikke skal regnes som en del av programmet i fremtiden når det skal settes i system, sier Jortveit, og fortsetter:

– Oppdatering av disse grunnvaksinene er anbefalt hvert tiende år, også ved opphold i Norge. Men mange tenker per i dag kun på vaksiner når de skal på reise. Det viser jo faktisk også litt av behovet for å få i gang et voksenvaksinasjonsprogram, sier Jortveit

Powered by Labrador CMS