LANGT FLERE: Ifølge ny statistikk publisert på Helsedirektoratet sine sider var det langt flere pasienter enn tidligere som oppsøkte legevakt ved enkle pasientkontakter, sammenlignet med før pandemien.  Foto: Skjermdump, Helsedirektoratet

LANGT FLERE: Ifølge ny statistikk publisert på Helsedirektoratet sine sider var det langt flere pasienter enn tidligere som oppsøkte legevakt ved enkle pasientkontakter, sammenlignet med før pandemien. 

Foto: Skjermdump, Helsedirektoratet

– Gir mulighet til å se hvordan legevakten brukes

– Med dynamiske rapporter vil brukerne ha mulighet til å bruke filter til å utforske hvordan legevaktene brukes, både med tanke på type trafikk på legevakt og når de ulike diagnosekodene er registrert, sier direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det var langt flere pasienter enn tidligere som oppsøkte legevakt ved enkle pasientkontakter, sammenlignet med før pandemien. Det var også nesten dobbelt så mange telefonhenvendelser til legevakten sammenliknet med 2019.

Dette viser nye statistikker om aktivitet og diagnoser i legevakt som nå er publisert på Helsedirektoratets nettsider.

– Mer detaljert og oftere oppdatert legevaktstatistikk vil gjøre leger, legevaktene, politikere, kommuner og publikum bedre i stand til å kunne følge med på legevaktaktiviteten i sitt distrikt, sier Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

– Bedre ressursfordeling og helseplanlegging 

NY STATISTIKK: Olav Isak Sjøflot, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, sier at de nye statistikkene som Helsedirektoratet har publisert vil oppdateres oftere og gi tall per fylke.

      
        Foto: Helsedirektoratet
NY STATISTIKK: Olav Isak Sjøflot, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, sier at de nye statistikkene som Helsedirektoratet har publisert vil oppdateres oftere og gi tall per fylke. Foto: Helsedirektoratet

De nye statistikkene er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), som hvert år publiserer årsstatistikk for legevakt.

Tallene er fordelt på konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk og enkle pasientkontakter fordelt per fylke, kjønn, alder, ukedager eller når på døgnet helsehjelpen er gitt. Den nye statistikken blir oppdatert hver måned og datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Sjøflot påpeker at handlingsplanen for allmennlegetjenesten eksplisitt sier at legevaktsarbeid er en særlig årsak til den samlede belastningen for fastlegene i mange mindre kommuner. 

– Ny statistikk kan gi et bedre grunnlag for bedre ressursfordeling og helseplanlegging både på regionalt og nasjonalt nivå.

Han forklarer at rapporter fra legevaktene har hatt årlig oppdatering på nasjonalt nivå. De nye statistikkene som helsedirektoratet publiserer vil oppdateres oftere og gi tall per fylke.

– Tre av statistikkene oppdateres månedlig og en oppdateres årlig. De månedlige statistikkene vil derfor gi variasjoner i løpet av året og gi muligheter til å se hvordan legevakten brukes på ulike tider på året.

Direktøren sier at med dynamiske rapporter vil brukerne ha mulighet til å bruke filter til å utforske hvordan legevaktene brukes, både med tanke på type trafikk på legevakt og når de ulike diagnosekodene er registrert.

– Tilgjengelige filter for visningene er når på døgnet registreringen ble gjort, om det var på en hverdag eller i helg, i tillegg til kjønn og aldersgrupper.

 Han sier at statistikkene viser utviklingen per måned fra og med 2017 og vil derfor gi mulighet til å se hvordan trafikken hos legevaktene endres under pandemien. 

– Blant annet ser vi en økning i diagnoser innen luftveier og særlig covid-19 diagnose, R991, fra og med mars 2020. Statistikken viser også at fra mars 2020 så øker antall enkle kontakter, som blant annet innebærer prøvetaking på laboratorium.

Powered by Labrador CMS