DIALOG: Kommuneoverlegene Synne Schou Øhrberg og Kine Jordbakke, sammen med helseminister Ingvild Kjerkol, divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet, statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet og kommuneoverlege Morten Bergkåsa i dialog for å få et bedre helhetsbilde før beslutninger skal tas.

Foto:

Fikk gehør for innspill om å involvere kommunene tidligere

Helseminister Ingvild Kjerkol (AP) møtte fire kommuneoverleger for å få innspill om hvordan arbeidshverdagen deres har vært under pandemien.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Under møtet lovte helseminister Ingvild Kjerkol å lytte til kommunene for råd om pandemien.  

– Når vi som skal håndtere pandemien ute i kommunene får vite om store tiltaksendringer samtidig som befolkningen, sier det seg selv at vi ikke får nok tid til å forberede oss, sier kommuneoverlegene. 

– En enorm belastning
– Folk flest ringer kommuneoverlegen rett etter pressekonferansen og spør hva som gjelder for dem eller hva reglene betyr. Det har til tider vært en enorm belastning som kunne vært unngått dersom vi hadde fått litt tid til å forberede oss, forteller de. 

Kommuneoverlegene Morten Bergkåsa (Lillehammer), Kine Jordbakke (Seljord), Jan Håkon Juul (Vågan) og Synne Schou Øhrberg (Oslo) er en del av Helsedirektoratet og FHI sin referansegruppe for kommunikasjon.

Siden februar har de samlet opp eksempler der kommunene ikke har vært involvert eller blitt informert i forkant av tiltaksendringer, noe de mener har gjort jobben som kommuneoverlege mer utfordrende enn nødvendig.

Tirsdag fikk de gehør for sine innspill, og helseministeren ønsket å møte referansegruppen jevnlig for å få et bedre helhetsbilde før beslutninger skal tas.

– Som kommuneoverleger sitter vi tettest på både folk flest og de kommunale helsetjenestene. Når vi er trygge i vår kommunikasjon om hvilke tiltak som gjelder og hvordan den skal etterleves, bidrar det til å trygge befolkningen slik at de har tillit til helsemyndigheter, sier kommuneoverlegene.

Ønsker mer innflytelse
I april kom Koronakommisjon med sin rapport der de anbefalte at «kommuner og kommuneoverleger bør varsles på forhånd om nye nasjonale tiltak slik at de rekker å forberede seg på å gjennomføre tiltakene.»

Til tross for dette, opplever kommuneoverlegene at sentrale helsemyndigheter fortsatt har et stykke å gå for å involvere kommunene tidlig nok.

– Dagens regjering har involvert kommunene tidligere. Det er bra. Men vi tror at samarbeidet kunne vært enda bedre, dersom sentrale og lokale myndigheter var to likeverdige aktører i helsekjeden. Der ønsker vi mer innflytelse og vi er positive etter dagens møte med helseministeren, avslutter de. 

Powered by Labrador CMS