FOREDRAGSHOLDER: Tor Ingebrigtsen er Professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT

FOREDRAGSHOLDER: Tor Ingebrigtsen er Professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet.

Foto: UiT

– Ingen grunn til å nekte eldre og røykere operasjon

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi fastslår at eldre har godt av ryggkirurgi. Og at det også går helt fint med røykere og overvektige etter ryggkirurgi. – Det er dermed ingen grunn til å nekte de operasjon når de trenger det, sier professor Tor Ingebrigtsen.

Publisert

CLARION HOTEL THE HUB, OSLO (Dagens Medisin): Tirsdag markerte den siste dagen av Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, som ble avholdt i Oslo.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen omtales som et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre.

De samme resultatene viser seg
Tor Ingebrigtsen er professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet og var sentral i etableringen av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.

KONFERANSEN: Tor Ingebrigtsen i forbindelse med sitt innlegg på konferansen.

      
        Foto: Anders Zerener
KONFERANSEN: Tor Ingebrigtsen i forbindelse med sitt innlegg på konferansen. Foto: Anders Zerener

Hans innlegg fokuserte på hvordan kvalitetsregisteret har forbedret norsk ryggkirurgi. Ingebrigtsen kunne blant annet fortelle – slik tidligere forskning også har vist – at det ikke er noen forskjell på kvaliteten på ryggkirurgi med, eller uten skruer.

– En av de store faglige diskusjonene for noen år siden handlet om man skulle behandle lumbal spinas stenose med å fjerne bein og ansamlinger rundt skaden, eller om man kunne gjøre det mikroskopisk, sa Ingebrigtsen foran en nærmest fullsatt sal.

Og fortsatte:

– Dette ble det tidlig samlet data på, og man så at resultatene var akkurat de samme. Den eneste reelle forskjellen var litt mer komplikasjoner med den gammeldagse metoden, men det var samme utfall etter tre og 12 måneder.

Ingebrigtsen kunne vise til grafer som tydelige viste at mikrokirurgi langt på vei hadde overtatt i Norge nå.

– De gammeldagse operasjonene er så godt som helt borte.

– Det er ingen gevinst
Dagens Medisin har tidligere omtalt praksisen med å operere for eksempel degenerativ lumbal spondyloistese uten bruk av avstivning eller støttestag med skruer.

Ingebrigtsen forklarte at skruer og lignende implantater stadig er en milliardindustri land som USA, men at kvaliteten på inngrepene ikke er å spore.

– Mine kolleger kunne etter noen år med datainnsamling vise at det ikke er noen forskjell på inngrepene. Det er ingen fordel med avstivningsoperasjonene. Registrene ble deretter brukt som en infrastrukturplattform, og den randomiserte studien ble nylig publisert hos flere store aktører.

– Det er ingen gevinst med å bli operert med skruer og stager, uansett hvordan man gjør det. Det eneste vi ser av forskjell er lengre sykehusopphold og infeksjoner med stag.

Vi opererer stadig flere eldre Tor Ingebrigtsen

Opererer flere eldre
Det kom også frem av foredraget at man ved hjelp av registeret kan se norske kirurger har endret adferd. Vi ser nemlig at stadig flere kirurger nå utfører ryggkirurgi uten skruer eller stag.

Man ser også at det opereres stadig flere eldre.

– Vi opererer stadig flere eldre. Andelen eldre over 70 år som blir operert i ryggen går opp. Andelen som oppnår et godt resultat, er dog uendret over tid. Registeret gir oss altså trygghet for at gamle har godt av ryggkirurgi.

– Data fra registeret viser også at det går helt fint med røykere og overvektige etter ryggkirurgi. Det er dermed ingen grunn til å nekte de operasjon når de trenger det.

Registeret kan også holde nede forekomsten av komplikasjoner.

Powered by Labrador CMS