RAPPORTEN: Skjermdump fra WHO.

Foto:

Ny rapport om e-helse: Kjempeøkning i pandemien

Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget et sammendrag av erfaringene fra primærhelsetjenesten under pandemien som er publisert av WHO.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Selv om mye av teknologien var på plass før pandemien, gikk ikke alt som smurt, kommer det frem.

I januar 2020 hadde så mange som 1/3 av fastleger i landet mulighet til å tilby e-konsultasjoner, men e-konsultasjoner utgjorde likevel i underkant av tre prosent av konsultasjonene som ble gjort.

Flere positive faktorer
Det fikk fort et enormt oppsving: allerede i april 2020 ble 41 prosent av konsultasjonene i landet gjort via video, tekst eller telefon, står det i rapporten. Et drøyt år etter at pandemien inntraff, hadde nærmest alle fastleger i landet tilbud om e-konsultasjon, og i april 2021 sto e-konsultasjoner for 27,3 prosent av samtlige konsultasjoner.

Se graf under:

Digital hjemmeoppfølging blir også trukket frem som en suksessfaktor. Dagens Medisin har tidligere omtalt prosjektet – som ble utført i flere kommuner i Norge – hvor de positive tilbakemeldingene også dominerte.

– Pasienter forteller at de føler seg mer myndiggjort og har en større trygghetsfølelse. Helsepersonell er også i stand til å følge opp flere pasienter, og smitterisikoen er redusert, står det i rapporten.

Rapporten tar også for seg Helsenorge.no, som også har blitt hyppig utviklet i løpet av pandemien. Tidligere var portalen forbeholdt fornying av resepter, timebestilling, konsultasjon eller innsyn i journaler, men pandemien førte med seg flere behov:

– Flere løsninger kom på plass grunnet pandemien. En ny seksjon som tilbyr informasjon om Covid-19, hvor man blant annet finner regler og anbefalinger. Portalen tilbyr også en sjekkliste for viruset, og informasjon om testing og karantene. Ofte bestiller man testing via andre leverandører, men testresultatene blir tilgjengelige på Helsenorge.no.

Veien videre
Rapporten slår fast at et langtidsmål er å skape en felles elektronisk helsejournal, tilgjengelig på tvers av kommunene. Dette for å bedre informasjonsflyten mellom de forskjellige helsetjenestene. Et ekspertutvalg konkluderte i april 2021 med at kommunene var avgjørende i pandemiresponsen til Norge, men at det i noen kommuner manglet en ordentlig beredskapsplan – og evne til å gjennomføre god smittesporing.

En ny studie viser også at 50 prosent av fastlegene i landet ønsker å fortsette med e-konsultasjon via video når pandemien er over, men tre av ti ønsker ikke dette. Det er anslått at hver femte konsultasjon vil skje via video i fremtiden.

Hovedpunktene fra rapporten:

  • Tekniske løsninger og infrastruktur var på plass før pandemien, noe som gjorde det enklere for de fleste behandlere og helsepersonell å tilpasse seg en ny situasjon. Det er dog for tidlig å konkludere med om videokonsultasjoner blir en vedvarende trend.
  • En «signifikant» andel av befolkningen i Norge har utfordringer med å få god nok helseinformasjon. Forskning viser også at de som trenger – og bruker – helstjeneste mest, er de som har vanskeligst for å bruke digitale verktøy.
  • Det er et behov for å øke datainnsamling og dele kunnskap for å analysere e-konsultasjon bedre.
  • Pleiehjem brukte teknologi som allerede var tilgjengelig, som iPader, for å bedre kommunikasjon og samtidig redusere isolasjonen for beboerne når fysiske besøk var mulig. Dette omtales som noe som var positivt for alle.
  • Primærhelsetjenesten i Norge henger etter spesialisthelsetjenesten når det kommer til forskning og innovasjon. Det er ikke nok kunnskap om hvordan best forbedre primærhelsetjenesten – ettersom spesialisthelsetjenesten får 90 prosent mer forskningsmidler.  
  • Helsemyndighetene publiserte tidlig i pandemien en liste med digitale løsninger som allerede var i bruk, og anbefalte (økt) bruk av disse. En guide for hvordan man kunne komme i gang med videokonsultasjoner ble også publisert.
Powered by Labrador CMS