MANGLENDE ETTERLEVELSE: – Over 600.000 personer står i dag på kolesterolsenkende legemidler, men det er manglende etterlevelse, og mange slutter å ta legemidlene. Det er en av grunnene til at flere står på behandling, samtidig som mange ikke når behandlingsmålene, sa Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics, under fremleggelsen av en ny Novartis-finansiert rapport torsdag. Her avbildet med seniorøkonom Hanna Isabel Løyland.  Foto: Lars Brock Nilsen

MANGLENDE ETTERLEVELSE: – Over 600.000 personer står i dag på kolesterolsenkende legemidler, men det er manglende etterlevelse, og mange slutter å ta legemidlene. Det er en av grunnene til at flere står på behandling, samtidig som mange ikke når behandlingsmålene, sa Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics, under fremleggelsen av en ny Novartis-finansiert rapport torsdag. Her avbildet med seniorøkonom Hanna Isabel Løyland. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Ny rapport om hjerte- og karsykdommer: – Betydelige kostnader for samfunnet

En ny rapport fra Oslo Economics viser samfunnskostnadene og sykdomsbyrden hjerte- og karsykdommer har, og hvilken sammenheng sykdommene kan ha med høyt kolesterol.

Publisert

– Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge. Vi har fått bedre behandling, og vi har økt overlevelsen ved hjerteinfarkt betydelig. Men dette er et folkehelseproblem, og 1,2 millioner mennesker i Norge har nå påvist hjerte- og karsykdommer eller har økt risiko for å utvikle slik sykdom. I tillegg øker antallet eldre i samfunnet, og da kan også antallet med hjerte- og karsykdommer øke, sa Erik Magnus Sæther.

2,2 millioner med høyt kolesterol
Sæther, som er partner i Oslo Economics, og seniorøkonom Hanna Isabel Løyland, la torsdag frem en ny rapport med navn «Hjerte- og karsykdom relatert til høy kolesterol – Folkehelseutfordring, sykdomsbyrde og potensial for styrket forebygging» under et frokostmøte i regi av legemiddelselskapet Novartis. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Novartis.

– 2,2 millioner nordmenn har høyt kolesterol. Sammen med høyt blodtrykk er dette sentrale risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdommer, i tillegg til for eksempel røyking og fedme, sa Sæther under rapportpresentasjonen.

Han påpekte også at høyt kolesterol normalt ikke gir symptomer, men at det kan føre til sykdommer som bør følges opp i helsetjenesten.

– Over 600.000 personer står i dag på kolesterolsenkende legemidler, men det er manglende etterlevelse, og mange slutter å ta legemidlene. Det er en av grunnene til at flere står på behandling, samtidig som mange ikke når behandlingsmålene, sa Sæther, som også påpekte at livsstilsendringer er en av de viktigste tiltakene for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. 

Enorme samfunnskostnader
Sæther redegjorde deretter for hvilken sykdomsbyrde og samfunnskostnader

– Hjerte- og karsykdommer er utbredt, og ved alvorlige sykdommer oppstår det samfunnskostnader på mange områder. Vi snakker om tap av helse- og livskvalitet, for tidlige død, kostnader knyttet til helse- og omsorgstjenesten, tapt produksjon, lavere produktivitet og øvrige kostnader, sa han.

Ifølge beregningene fra Oslo Economics medfører hjerte- og karsykdommer knyttet til høyt kolesterol store samfunnskostnader:

  • Tapte leveår og redusert livskvalitet: 73,5 milliarder kroner
  • Behandlingskostnader: 10, 6 milliarder kroner
  • Tapt produksjon: 7 milliarder kroner
  • Øvrige samfunnskostnader: 31 milliarder kroner

– Alt i alt er det snakk om betydelige kostnader. Den største kostnaden er allikevel tapet av helse- og livskvalitet, der det er pasientene som selv taper på det. Vi snakker om utbredte og alvorlige sykdommer, der mange får behandling og oppfølging i mange år. Det er vanskelig å si noe konkret om videre utvikling. Dødeligheten har gått ned, og det er jo utelukkende positivt. Samtidig lever vi lengre med sykdommene med tanke på den demografiske utviklingen.

Bedre hjerteinfarkt-oppfølging og bedre etterlevelse
Så hva kan være løsningene på disse samfunnsutfordringene? Ifølge Sæther i Oslo Economics skulle det diskuteres senere i møtet, men han kom allikevel med noen egne betraktninger.

– Det trengs bedre oppfølging av pasienter som har opplevd hjerteinfarkt. Det er behov for mer strukturert oppfølging for å få bedre kontroll på risikofaktorer. Her vil primærhelsesystemet og fastlegene være viktig.

Samtidig påpekte økonomen behovet for bedre etterlevelse av eksisterende medikamenter.

– Ikke alle tar medisinene sine slik de skal. Disse medisinene er med på å redusere kolesterolnivået for mange. Samtidig kommer det stadig nye legemidler som vi i økende grad vil ta i bruk for å oppnå en større reduksjon i kolesterolnivå. Vi snakker her om lav- eller høyintensitets statiner og nye typer behandlinger. Vi må tenke annerledes rundt hvor i sykdomsforløpet vi går inn med den nyeste behandlingen. Det er mulig å gjøre noe, og det er viktig å gjøre noe.

Torsdagens frokostmøte kan sees i sin helhet her. (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS