Foto:
Foto:

Under halvparten nådde de anbefalte målene for blodtrykk og kolesterol

En artikkel nylig publisert i Journal of Internal Medicine om forebygging av tilbakevendende vaskulære hendelser hos pasienter som har gjennomgått hjerneinfarkt viser at de fleste fikk foreskrevet flere forebyggende medikamenter ved utskriving fra sykehuset. 

– Men under halvparten av deltagerne nådde de anbefalte behandlingsmålene for blodtrykk og kolesterol, sier Mari Nordbø Gynnild, lege i spesialisering ved St.Olavs hospital.

Deltagerne rapporterte at de i stor grad tok medisinene sine som foreskrevet.

Avhandlingen er en delstudie av Nor-COAST studien som er en prospektiv, multisenter kohortstudie som inkluderte pasienter med hjerneslag i perioden mai 2015 til mars 2017.

I en studie publisert i Clinical Epidemiology undersøkte Gynnild og forskningsgruppen om en risikomodell utviklet for pasienter med karsykdom gir pålitelig og anvendbar informasjon om framtidig vaskulær risiko hos hjerneslagpasienter. 

Reduserer risiko vesentlig
Resultatene viste at modellens anslåtte risiko samsvarte med den faktiske risikoen til pasienten. 

– Vi beregnet at vi har mer å gå på når det gjelder den forebyggende behandlingen. Hvis vi optimaliserer blodtrykk og kolesterol, samt oppnår røykeslutt og gir adekvat blodfortynnende behandling, kan risikoen for en ny hendelse reduseres vesentlig. 

Resultatene viser også at årsakene til manglende risikofaktorkontroll er sammensatte. 

Identifikasjon av pasienter som har høyest risiko for en tilbakevendende hendelse er viktig, fordi disse vil ha størst nytteverdi av en mer intensiv forebyggende stategi og tettere oppfølging. 

– Modellen vi har benyttet i dette forskningsprosjektet er anbefalt i de nyeste europeiske retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdom og kan være et verdifullt verktøy i klinisk praksis for mer persontilpasset forebyggende behandling etter iskemisk hjerneslag.

Powered by Labrador CMS