BEHANDLING: Et av områdene som kan være aktuelle skal være behandlingstilbud for pasienter som ønsker å endre sine alkoholvaner.

Foto: Getty Images

eMestring innført i Helse Sør-Øst for pasienter med psykiske lidelser

Veiledet behandling over nett med programmet eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi og er tatt i bruk i behandlingen av pasienter med depresjon, sosial angst og panikklidelse. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Sykehuset i Vestfold har benyttet eMestring i flere år, basert på et behandlingsprogram utviklet ved Helse Bergen. Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 en metodevurdering som konkluderte med at effekten av veiledet internettbehandling er god.

Høsten 2020 besluttet Helse Sør-Øst at behandlingsprogrammet skulle tas i bruk i hele regionen. 

Gir større fleksibilitet
Pasienter møter en behandler ved oppstart av behandlingen og deretter skjer kontakten som veiledet behandling fortrinnsvis over nett. 

 Vi startet med eMestring som et prøveprosjekt i 2014 og innførte det som del av standard behandlingstilbud i 2018. Våre erfaringer er at veiledet internettbehandling for mange pasienter er et like godt tilbud som tradisjonelle behandlingsformer, noe som er i tråd med både nasjonale og internasjonale studier. For pasientene er det tidsbesparende og gir større fleksibilitet, sier spesialrådgiver og psykologspesialist Arne Repål.

KAN HJELPE FLERE: Cecilie Skule forteller at behandlingen blir mer tilgjengelig ved bruk av eMestring.  Foto: Helse Sør-Øst

Sykehuset i Vestfold har hatt ansvar for å lede innføringsarbeidet i Helse Sør-Øst. Den tekniske løsningen er etablert og tilpasset regionens behov, og i overkant av hundre terapeuter og brukere har fått opplæring. Etter at innføringsprosjektet startet har 178 pasienter deltatt i et behandlingsopplegg. 

– Behandlingen blir mer tilgjengelig ved bruk av eMestring og gjør at behandlere kan hjelpe flere pasienter. Behandlingen inngår som en del av et helhetlig behandlingstilbud, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling Cecilie Skule. 

Viseadministrerende direktør i Hele Sør-Øst RHF Jan Frich sier at de nå ønsker å gå videre med utvikling av behandlingsprogrammet og vurdere om det kan være aktuelt å tilby eMestring for nye grupper pasienter. De vil be Sykehuset i Vestfold om lede dette arbeidet. 

Et av områdene som kan være aktuelle skal være behandlingstilbud for pasienter som ønsker å endre sine alkoholvaner.

Powered by Labrador CMS