FORSLAG: SV-politiker Marian Hussein har sammen med Torgeir Knag Fylkesnes, fremmet forslag om kunstig intelligens.
FORSLAG: SV-politiker Marian Hussein har sammen med Torgeir Knag Fylkesnes, fremmet forslag om kunstig intelligens.

SV vil ha forbud mot kommersielt utviklet kunstig intelligens

SV fremmet nylig forslag om å blant annet forby bruk av kommersielt utviklet kunstig intelligens (KI) innen helse og skole.

Publisert

Det er Torgeir Knag Fylkesnes og Marian Hussein som har fremmet representantforslaget. Det går ut på at Stortinget ber regjeringen stanse bruk av kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor frem til et nytt regelverk for innføring og bruk av KI for ulike bruksområder er på plass.

Representantene viser til at utviklingen av KI har foregått uten regulering fra myndighetene som har gitt store teknologiselskaper kunnskapsmonopol. Noe som flytter makten fra det offentlige til utenlandske selskaper.

Som eksempel vises det til utbredt bruk av YouTube i skolen, og at offentlige blir en aktør som tilrettelegger for polarisering i samfunnet og at kunnskapen konsentreres hos noen få med økonomiske interesser.

Partiet foreslår:

  1. Stortinget ber regjeringen umiddelbart innføre et moratorium i offentlig sektor på å ta i bruk nye kommersielle verktøy som bygger på kunstig intelligens. Moratoriet må vare fram til et regelverk for innføring og bruk av kunstig intelligens for ulike bruksområder er utviklet.
  2. Stortinget ber regjeringen utvikle en konsesjonsordning for innsamling, bruk og lagring av både offentlige data og persondata for kommersielle aktører. En slik konsesjonsordning må fastsette krav til hvilke data som kan brukes, til hvilke typer formål, hvor og hvordan de lagres, og om og hvordan de kan deles med ulike tredjeparter.
  3. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om kunstig intelligens som redegjør for hvordan det arbeides med kunstig intelligens på alle nivå i alle sektorer.

For å følge opp et slikt regelverk foreslås det blant annet å ansette flere IT-utviklere i det offentlige.

– Bra KI tas på alvor

Helseklyngen Norway Health Tech sier til nettavisen MedWatch at det er bra politikerne tar KI på alvor.

Lena Nymo Helli i Norway Health Tech.
Lena Nymo Helli i Norway Health Tech.

– Vi synes det er bra at politikerne tar kunstig intelligens på alvor og bygger kunnskap om dette. Med det sagt, er det viktig å ta med seg at KI også bringer med seg enorme muligheter og viktige innovasjoner. Det ligger stort potensial i teknologien til å forebygge og diagnostisere sykdom mye tidligere og bedre enn i dag, sier Lena Nymo Helli i Norway Health Tech til MedWatch.

Powered by Labrador CMS