GASELLER: Ledergruppen i CheckWare. Fra venstre: Erik Stiklestad, utviklingsdirektør, Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør, Stig Husby, direktør teknologi og informasjonssikkerhet, Frode Næss, direktør leveranse og kundeoppfølging og Kim Mugaas, salgsdirektør. Foto: CheckWare

GASELLER: Ledergruppen i CheckWare. Fra venstre: Erik Stiklestad, utviklingsdirektør, Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør, Stig Husby, direktør teknologi og informasjonssikkerhet, Frode Næss, direktør leveranse og kundeoppfølging og Kim Mugaas, salgsdirektør.

Foto: CheckWare

Helseteknologiselskap ble Gaselle-bedrift

CheckWare er blant landets mest fremgangsrike bedrifter, mener Dagens Næringsliv.

Kriterier for gasellebedrifter Levert godkjente regnskaper Minst doblet omsetningen over fire år Omsetning på over en million kroner første år Positivt samlet driftsreultat Unngått fallende omsetning Vært aksjeselskap Kilde: Dagens Næringsliv

Siden 2003 har Dagens Næringsliv kåret landets mest fremgangsrike bedrifter. For å bli en gasellebedrift må bedriftene blant annet kunne vise til en omsetning på over én million kroner første år, ha hatt en omsetningsvekst i alle de siste fire årene, samt at omsetningen må være mer enn doblet i samme periode, samtidig som man tjener penger.

Helseteknologiselskapet CheckWare AS tikket inn på alle boksene:

  • Etter gjennombruddsåret 2020 har bruken økt med over 40 prosent i 2021. 
  • Seks millioner kartlegginger er foretatt, og selskapet er i en sterk posisjon til internasjonal vekst og ekspansjon.
  • Omsetningen er fordoblet i perioden 2017 til 2020, og antall ansatte doblet siden 2019.

– Det henger veldig høyt å bli gasellebedrift. Vi gjør store investeringer hele tiden og har fokusert på å balansere inntekter og utgifter, innleder Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare og fortsetter: 

– En ting å vokse, en annen å doble omsetningen og tjene penger – særlig innen helseteknologi.


Kongstanken

Vi har fokusert på å balansere inntekter og utgifter. Heidi Blengsli Aabel

Historien begynner i Trondheim. Tre klinikere satte i gang et prosjekt i samarbeid med St.Olavs hospital, og med støtte fra Innovasjon Norge, der kongstanken var at pasienter skulle kunne delta i egen behandling gjennom å selvrapportere om egen situasjon. 

– Målet var bedre behandling for den enkelte pasient, men også å forbedre eksisterende behandlingsmetoder og forske frem nye, sier Aabel.

I årene som fulgte ble ideen kommersialisert og bygget stein for stein. Selskapet vokste jevnt og trutt.

Og så kom pandemien.


Gjennombruddet

2020 ble det definitive gjennombruddsåret for CheckWare. Da kom avtaler med de siste helseregionene på plass. I løpet av sommeren 2021 var løsningen i bruk innen psykisk helse og rus hos samtlige norske helseregioner. Samtidig ble CheckWare tatt i bruk i en rekke områder innen somatikken og antall kommuner som bruker CheckWare er voksende.

– Det at det blir regionale anskaffelser, det skjer ikke over natta eller på grunn av en pandemi. Men pandemien var nok med å gi fart på innføringen, medgir Aabel.

Fra kontraktene med alle helseforetakene var signert, til at alle tok verktøyet i bruk, tok det ni måneder.

– Og det uten at vi møtte en eneste kunde fysisk.

Digitaliserte det analoge

Innovasjonen er like enkel som den er genial: CheckWare digitaliserte de allerede eksisterende kartleggingsverktøyene og bygget en programvare rundt dem som gjør at pasientene kan få råd tilbake, ha tilgang til informasjonsvideoer og chat. Alt integrert i journal.

Programvareselskapet utviklet verktøy som gjør det mulig for pasientene å medvirke i egen behandling gjennom digitale kartlegginger, avstandsoppfølging og nettbaserte behandlingsprogrammer. Dataene samles inn og bearbeides og presenteres som beslutningsstøtterapporter til helsepersonell.

– Hvordan ivaretar dere personvernet?

– Vi innhenter sensitive helsedata og har fokusert mye på å sikre personvernet. Dataene lagres i Norge hos vår leverandør. I tillegg gjør det enkelte helseforetaket sine egne, grundige ROS-analyser.

Planlegger for vekst

– Så hva nå?

– Vi er en vekstbedrift med ambisjoner. Men det er jo en vei å gå fra å være liten til å bli stor. Vårt primære mål er at de som bruker det i dag skal være fornøyde. Og at de ansatte synes dette er meningsfullt å jobbe med.

– Målet fremover er å bidra til god helse for alle – og vi tror at digitale helsetjenester vil bidra til det. Nå har vi fått våre første kunder i Sverige, vi er i gang i England og ønsker å få til det samme vi har fått til i Norge der.

CheckWare har 54 ansatte, har hovedkontor i Trondheim, kontor i Oslo, Sverige og Polen.

Årets Gaselle-vinner ble Nidaros Shipping AS. 

Powered by Labrador CMS