PRIORITERINGER: – Det som er viktig nå, er å finne løsninger som kan bidra til å gi enklere og sikrere tilgang til data på kort sikt. Vi er klar over at det er lang saksbehandlingstid for utlevering av data. Det å få ned utleveringstiden er en klar hovedprioritet for oss, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

PRIORITERINGER: – Det som er viktig nå, er å finne løsninger som kan bidra til å gi enklere og sikrere tilgang til data på kort sikt. Vi er klar over at det er lang saksbehandlingstid for utlevering av data. Det å få ned utleveringstiden er en klar hovedprioritet for oss, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Foto: Direktoratet for e-helse

Vurderer alternativer til Helseanalyseplattformen

I desember i fjor besluttet Direktoratet for e-helse å midlertidig stoppe utviklingen av data- og analysetjenester. Nå ser direktoratet på alternativer til Helseanalyseplattformen.

Publisert

Direktoratet skriver i en sak på sine egne nettsider at de har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å se på alternativer for å realisere data- og analysetjenestene som er definert i Helseanalyseplattformen-konseptet.

Bakgrunnen for oppdraget er at direktoratet i desember i fjor valgte å sette arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause, på grunn av juridiske utfordringer som følge av Schems II-dommen.

– Naturlig å fremskynde arbeidet
Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse, sier direktoratet for tiden har god dialog med flere aktuelle aktører.

Dette gjelder blant annet Tjenester for sensitive data ved Universitet i Oslo (UiO), HUNT Cloud ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SAFE hos Universitet i Bergen (UiB).

– Dette er eksempler på tjenester som forskere allerede bruker til blant annet helsedata, og som var en del av opprinnelig plan for ulike tjenester i analyseøkosystemet. På grunn av pausen, er det naturlig å fremskynde arbeidet med disse tjenestene og se hva vi kan oppnå på kort og lengre sikt, sier Riis i saken på e-helse.no.

– Enklere og sikrere tilgang på data
I tillegg vurderer direktoratet muligheten for å flytte hele eller deler av løsningen til en privat sky i regi av Norsk Helsenett (NHN).

– Det som er viktig nå, er å finne løsninger som kan bidra til å gi enklere og sikrere tilgang til data på kort sikt. Vi er klar over at det er lang saksbehandlingstid for utlevering av data. Det å få ned utleveringstiden er en klar hovedprioritet for oss, sier Kolle Riis.

Powered by Labrador CMS