–  For oss er samhandlingsdimensjonen viktig. Mange kommuner er små og har liten kompetanse og kapasitet. Det er en klok tilnærming, og også vårt fokus, at man må bruke mulighetene som ligger der i dag, sier IKT-direktør i Helse Sør-Øst, Rune Simensen.  Foto: HSØ
– For oss er samhandlingsdimensjonen viktig. Mange kommuner er små og har liten kompetanse og kapasitet. Det er en klok tilnærming, og også vårt fokus, at man må bruke mulighetene som ligger der i dag, sier IKT-direktør i Helse Sør-Øst, Rune Simensen. Foto: HSØ

Helse Sør-Øst: – Vi skylder innbyggerne løsninger så snart som mulig

– Det er et stort prosjekt som skal løfte hele primærsektoren. Generelt er jeg skeptisk til kjempeprosjekter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dette sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst, på spørsmål om hvordan han ser på Direktoratet for e-helses svære IT-prosjekt til 11 milliarder, og som er ment å gi en felles journal til alle kommuene, foruten de i Helse Midt. 
Prosjektet får sterk kritikk fra ehelse-selskapet DIPS og Legeforeningen, blant annet for å være for svært, og for å framstå som urealistisk.

Dette vi gjør ikke magi, det er absolutt realiserbart Rune Simensen

– Jeg er opptatt av at vi klarer å dele prosjektene inn i mindre biter, og at man etterstreber å levere reell verdi for hver leveranse. Det er noe vi gjør nå i Helse Sør-Øst, basert på de siste årenes erfaringer: Å gjøre prosjektene trinnvise slik at hver leveranse står på egne bein. Da blir vi ikke avhengig av å kjøre et langt løp for å høste gevinster, sier Simensen, som understreker at han heier på initiativet om å styrke kommunesiden og elektronisk pasientjournal (EPJ) der, sier Simensen.

– Vi tenker nok mye likt som Legeforeningen
– For oss er samhandlingsdimensjonen viktig. Mange kommuner er små og har liten kompetanse og kapasitet. Det er en klok tilnærming, og også vårt fokus, at man må bruke mulighetene som ligger der i dag, og bygge videre på helsenorge.no og kjernejournal – og bruke dette som navet i samhandlingen mellom sykehusene og fastlegene. Vi tenker nok mye likt som Legeforeningen her, sier han.

Helse Sør Øst utvikler nå egne løsninger for elektronisk samhandling på tvers av omsorgsnivåene:

– Noe av dette vil vi realisere i løpet av de neste par årene, uavhengig av Akson-prosjektet. Det er viktig for oss å være tydelig på at dette absolutt ikke bryter med Akson. Tvert imot, vi utfyller Akson ved at vi på relativt kort tid skal få til deling av journalinformasjon på tvers av omsorgsnivåene – gjennom bruk av kjente standarder og ved å bygge videre på kjernejournal og Helsenorge.no.

– Vi vil ikke greie å realisere alt, men vi vil realisere noen av de viktige målene i Én innbygger – én journal. Når kommunene innfører nytt journalsystem, vil vår innretning fungere også med dette. Når vi er ferdig, kan Helse Vest og Helse Nord adoptere dette etterpå, og det kan realisere en stor del av samhandlingen. Dette er ikke magi, det er absolutt realiserbart.

Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst. Arkivfoto.
Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst. Arkivfoto.

– Det du sier her, viser at det finnes enklere måter å gjøre dette på?

– Det er behov for et løft i kommunene. Akson har ikke konkretisert så mye om samhandling ennå, men vi er aktivt deltakende i Akson-prosjektet og bidrar så godt vi kan med vår kompetanse. Det er ingen konflikt, men vi mener vi skylder innbyggerne å realisere verdier så snart som mulig slik at man kan høste samhandlingseffekter. Arbeidet vi gjør nå, er jo basert på innsatsen som direktoratet har gjort med kjernejournal og helsenorge.no.

– Skylder ikke Direktoratet for e-helse innbyggerne også å realisere prosjekter raskere?

– Som jeg sa, baserer vi vår utvidede samhandling med primærhelsetjenesten på løsningene som direktoratet har utviklet over de siste årene. Gjennom dette gjør jo direktoratet det mulig for å oss å høste disse gevinstene i løpet av de neste par årene, sier Simensen.

Powered by Labrador CMS