Psykisk helse: – Det trengs nye politiske virkemidler

Håkon Skard, president i Psykologforeningen, uttalte i sitt foredrag under fagseminaret Helsedagen at selv om utviklingen går i riktig retning er det flere utfordringer innenfor psykisk helsevern.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I foredraget «Hva nå for psykisk helse?» pekte Skard blant annet på det han kaller berøringsangst fra andre deler av helsevesenet, rekrutteringsproblemer og at det trengs nye politiske virkemidler.

Video av foredrag og debatt kan du se øverst i saken.

Skard pekte blant annet på at det må tilrettelegges bedre for samarbeid med andre tjenester.

I den påfølgende debatten hvor Ingvild Kjerkol, Sveinung Stensland og Kjersti Toppe, helsepolitiske talspersoner fra henholdsvis Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet, ble Arbeiderpartiets plan for et mer rettferdig psykisk helsetilbud debattert. I planen ligger det at det skal innføres en vurderingssamtale i spesialisthelsetjenesten for å sikre at alle får tilgang til god psykisk helsehjelp.

- Vi ønsker å få mer presise vurderinger fra start, uttalte Kjerkol.

Sveinung Stensland uttalte at Høyre ønsker å legge mer i det forebyggende arbeidet. Mens Kjersti Toppe uttalte at Senterpartiet støtter Arbeiderpartiets plan, men ønsker også en ny opptrappingsplan.

- Vi trenger en stor ti-årig opptrappingsplan, uttalte Toppe.

Powered by Labrador CMS