Ny studie kan endre behandling av 500 norske menn med prostatakreft

Stråleterapi øker overlevelse for menn med nylig diagnostisert metastatisk prostatakreft. Den positive effekten bør føre til endring av behandlingspraksis i Norge, men norske eksperter.

Publisert

MÜNCHEN / ESMO 2018: – Dette er så gode resultater at vi bør dra hjem og endre behandlingspraksis av disse pasientene allerede mandag, sier overlege Daniel Heinrich ved kreftavdelingen på Akershus Universitetssykehus (Ahus) til Dagens Medisin.

Han får støtte fra overlegekollega Jan Oldenburg, også han ved kreftavdelingen på Ahus.

Vi møter de to rett etter at de har hørt presentasjon av den nye studien på ESMO 2018 i München.  

Dette er så gode resultater at vi bør dra hjem og endre behandlingspraksis av disse pasientene allerede mandag Daniel Heinrich, overlege ved Akershus universitetssykehus

I den randomiserte fase tre studien STAMPEDE, har forskerne undersøkt effekten av stråleterapi i tillegg til standard behandling med medikamenter, for menn med nylig diagnostisert metastatisk prostatakreft.

For gruppen totalt sett var det ingen forbedring i overlevelse. For pasienter med metastaser, men likevel relativt lav sykdomsutbredelse, viser studien en økt overlevelse på 30 prosent når de ble behandlet med stråleterapi i tillegg til standard medikamentell behandling med cellegift og livslang androgen deprivasjonsterapi.   

De to norske ekspertene har beregnet at behandlingen vil være aktuell for rundt 500 norske menn hvert år. Totalt får mer enn 5000 menn i Norge diagnosen prostatakreft.

Anbefaler endret behandlingspraksis
– Stråleterapi bør bli en del av standardbehandlingen til denne spesifikke sykdomsgruppen etter disse resultatene. Det er en enkel behandling uten for mye bivirkninger som er allment tilgjengelig og relativt billig,  sier onkolog Chris Parker, The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, UK.  Han har hatt hovedansvaret for undersøkelsen som omfatter mer enn 2000 pasienter fra Storbritannia og Sveits med medianalder 68 år.

Powered by Labrador CMS