HEDRET: Det norske medisinske teamet NOR EMT mottok denne uken medaljen for ekstraordinær innsats, fra EUs mekanisme for sivil beredskap. Også hjelpearbeidere fra Frankrike og Luxemburg ble hedret. Foto: DSB

Foto:

Norsk medisinsk team hedret av EU for Haiti-innsats

NOR EMT mottok onsdag medalje for ekstraordinær innsats, etter å ha hjulpet Haitis innbyggere etter jordskjelv og uvær i fjor høst.

Publisert

Det var i midten av august 2021 at Haiti ble rammet av et kraftig jordskjelv, etterfulgt av et kraftig uvær som gjorde situasjonen ekstra krevende. 

Totalt deltok nærmere 50 personer i NOR EMTs Haiti-innsats i fjor. Oppdraget var å etablere og drive en feltklinikk i det avsidesliggende området L'Asile, noen kilometer unna jordskjelvets episenter, skriver Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider.

Det norske medisinske teamet mottok medaljen fra EUs mekanisme for sivil beredskap. Dette systemet formidler anmodninger om bistand til EUs medlemsland og partnerland.

– Stort mot

Under en seremoni i Brüssel onsdag ettermiddag, fikk medisinsk ansvarlig i det norske medisinske teamet NOR EMT, Asle Hirth, overrakt medaljen av EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič.

– Teamet har utvist stort mot og imponerende fleksibilitet, for å løse oppdraget på en best mulig måte. Vi er takknemlige og imponert, sa Lenarčič ifølge meldingen.

Også hjelpearbeidere fra Frankrike og Luxemburg ble hedret.

NOR EMTs Haiti-innsats ble ledet av DSB, i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Om lag halvparten av teammedlemmene var helsearbeidere, blant annet leger, sykepleiere og ambulansearbeidere. Resten jobbet med ledelse, logistikk, sikkerhet og drift av campen som teamet bodde i.

– Fallgruvene er mange

Medisinsk ansvarlig, Asle Hirth, forteller at de sto overfor krevende menneskelige, medisinske og logistiske utfordringer under oppdraget i Haiti.

– Fallgruvene er mange i slikt et krevende landskap. Det var derfor svært gledelig å få nyheten om at innsatsen vår var blitt lagt merke til, sier Hirt i meldingen.

Direktør Elisabeth Aarsæther i DSB og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier i meldingen at de er stolte av Norske EMT-team som har bistått i flere kriser de senere årene.

Powered by Labrador CMS