E-HELSE: Det var Direktoratet for e-helse som fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede innholdet i en helseteknologiordning, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS.
E-HELSE: Det var Direktoratet for e-helse som fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede innholdet i en helseteknologiordning, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS.

Helsedirektoratet får ansvaret for Helseteknologiordningen

Helseteknologiordningen blir med når Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slås sammen i januar.

Publisert Sist oppdatert

I Hurdalsplattformen meldte regjeringen at det vil komme en Helseteknologiordning som skal gi insentiver for kommunene til å igangsette anskaffelser av bedre journalløsninger og innføre velferdsteknologi.

Formålet med ordningen er å avlaste risiko for kommuner som går foran på området, å stimulere kommuner til å samordne seg, og slik bidra til mer forutsigbarhet for leverandørene og legge til rette for investeringer og innovasjon.

Det var Direktoratet for e-helse som fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede innholdet i en helseteknologiordning, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS.

Slår sammen direktorater

I revidert statsbudsjett varslet regjeringen store endringer i helseforvaltningen. Blant annet skal Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse slås sammen gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Mariann Hornes, direktør for Direktoratet for e-helse, uttalte at hun var overrasket over regjeringens konklusjon.

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge, uttalte til Dagens Medisin at han var spent på hva som skjer med helseteknologiordningen når Direktoratet for e-helse slås sammen med Helsedirektoratet.

– Jeg leser mellom linjene at kommunene, og da KS, får mer ansvar. De er nok tiltenkt en større rolle i det videre arbeidet, spekulerte Syversen.

KS sin rolle i utredningsarbeidet var å gi innspill.

Videreføres til Helsedirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet sier via kommunikasjonsavdelingen at arbeidet i Direktoratet for e-helse, med noen få unntak, vil videreføres i det nye Helsedirektoratet.

Unntakene er helseregisterområdet og Helsedataservice, som overføres til Folkehelseinstituttet.

Departementet skriver at regjeringens mål er å etablere en helseteknologiordning som skal gjøre det mer attraktivt og mindre risikabelt for kommunene å investere i bedre helseteknologi. Direktoratet for e-helse har utredet en slik ordning på vegne av departementet.

– Hvordan den endelige innretningen blir må vi komme tilbake til, skriver kommunikasjonsavdelingen.

Powered by Labrador CMS