ENKLERE LIV FOR FORSKNINGEN: Gjennom Helseanalyseplattformen skal også livet til forskerne bli enklere. Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. - Plattformen skal gjøre det enklere å dra nytte av disse dataene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Vidar Sandnes

ENKLERE LIV FOR FORSKNINGEN: Gjennom Helseanalyseplattformen skal også livet til forskerne bli enklere. Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. - Plattformen skal gjøre det enklere å dra nytte av disse dataene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Vidar Sandnes

Sender Helseanalyseplattformen på høring

Mer og bedre helseforskning, er målet med den nye nasjonale løsningen for helsedata.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Målet med Helseanalyseplattformen er å gi raskere, bedre og sikrere tilgang til helsedata. Den skal også bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, samt bli en gevinst for enkeltpasienter og samfunn; gjennom mer og bedre forskning og bedre behandling, ifølge myndighetene.

Nå sender Helse- og omsorgsdepartementet et forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata, på høring.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) peker på at Norge har omfattende helsedata som er bygd opp over lang tid.

– Helseanalyseplattformen skal gjøre det enklere å dra nytte av disse dataene, og gi grunnlag for bedre medisinsk forskning. Det vil kunne gi store gevinster for pasientene, helsetjenesten og samfunnet, sier Høie i en pressemelding.

I august i fjor vant konsulentselskapet Accenture AS anbudet for å utvikle Helseanalyseplattformen.

Anskaffelsen den potensielle kontraktsverdien var angitt med en ramme for opptil 800 millioner kroner. Men den faktiske inngåtte kontrakten er på inntil 400 millioner, opplyser Direktoratet for e-helse.

Stortinget vedtok 4. desember i fjor at det skal etableres en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. Regjeringen har bestemt at løsningen skal legges til Direktoratet for e-helse og at Helsedataservice skal lokaliseres på Tynset. Forskriften skal gjøre det mulig å etablere Helseanalyseplattformen med data fra helseregistrene. Forskriften vil også gi Helsedataservice vedtaksmyndighet for å tilgjengeliggjøre data fra plattformen.

Powered by Labrador CMS