I LOMMA: Slik ser det «analoge» helsekortet som alle gravide må ha med seg på kontroller ut.
I LOMMA: Slik ser det «analoge» helsekortet som alle gravide må ha med seg på kontroller ut.

Dette papirskjemaet må alle gravide ha med seg i ni måneder. Nå vurderes digitale alternativer – igjen

En fersk rapport fra Direktoratet for e-helse slår fast at det å utvikle et digitalt helsekort for gravide vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil øke pasientsikkerheten.

Publisert

– Vi vet at mange er frustrerte over å gå med et papirskjema i veska i ni måneder. Med et digitalt helsekort vil informasjon samles og deles på en mer sikker måte, alle prøvesvar inkludert. Dermed kan risikosvangerskap fanges opp tidligere.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Det sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding fredag.

I 2017, under helseminister Bent Høie (H), ble det satt av 20 millioner kroner til å innføre et elektronisk helsekort for gravide.

Året etter ble innføringen imidlertid utsatt, og de rundt 60.000 som årlig er gravide, måtte fortsette å ha med seg papirkortet til lege og svangerskapskontroll.

– Etableringen er mer komplisert enn først antatt. Derfor er jeg kommet til at det er best å utsette dette nå, sa helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Nå skal det imidlertid være bedre vilkår for å få dette på plass.

– Vi har kommet mye lenger i arbeidet med innføring av nasjonale løsninger og digitalisering generelt, enn da dette ble forsøkt løst i 2017. Det gir helt andre muligheter, sier Kjerkol i pressemeldingen.

– Som fullverdig journal

Ivar Halvorsen, leder av IT-utvalget i Legeforeningen, forklarer hvordan det analoge papirbaserte helsekortet har fungert:

Ivar Halvorsen, kommuneoverlege, og Legeforeningens representant i Nasjonalt e-helsestyre og leder av IT-utvalget.
Ivar Halvorsen, kommuneoverlege, og Legeforeningens representant i Nasjonalt e-helsestyre og leder av IT-utvalget.

– Det er grei så lenge den gravide har den med. Men det er som å føre en fullverdig journal på papir, når vi egentlig ønsker å drive med elektronisk journalføring som lagres på en sikker måte. Det er også slitsomt for alle å drive med dobbel journalføring.

– Det er vel også en fare for at papirlappen mistes, eller søles kaffe på?

– Ja, og da må den rekonstrueres. Og det kan gjøres, fordi man har drevet med dobbel journalføring.

Han sier videre at den digital løsningen har vært ønsket av helsetjenesten i mange år.

– Dette er en helt opplagt ting å gjøre.

Halvorsen påpeker at det imidlertid ikke er helt lett å lage en digital løsning uten videre.

– Det kan ha vært juridiske problemstillinger, og teknologiske avklaringer som en har strevd med.

– På tide

Dagens Medisin hører med direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen, om ikke dette er på tide?

– Jo, det er på tide!

Direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen.
Direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

Han tror de fleste som blir gravide blir svært overrasket over den papirlappen de får i hånda i svangerskapet.

– Dette burde selvsagt vært ryddet av veien med en digital løsning for lengst.

Han har ett tips til departementet:

– Sett dette kjapt ut på anbud og få noen private til å lage dette så har vi det på plass før sommeren!

Han sier videre at «i rekken av dårlige nyheter fra Trondheim», så er det også verdt å nevne at de nå fått dette inn i «Helsa Mi»-appen, som er Helse Midt-Norges egen HelseNorge-løsning.

– Det er jo lov å spørre om det kan hentes inspirasjon og eventuell kode derfra.

– Lønnsomt

Det er i en rapport utarbeidet av Direktoratet for e-helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet det slås fast at det å utvikle et digitalt helsekort for gravide, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt og øke pasientsikkerheten.

Arbeidet bør gjennomføres trinnvis og i første omgang bygge på allerede eksisterende løsninger som kjernejournal og helsenorge.no, står det i rapporten.

I rapporten anbefales det at departementet prioriterer digitalt helsekort for gravide etter satsingen på digital samhandling og pasientens legemiddelliste, og forankrer arbeidet i sektoren.

Utviklingen av det elektroniske helsekortet bør skje i samarbeid med ulike aktører som er involvert i oppfølgingen av gravide kvinner, står det videre.

Det står også at en god kommunikasjonsstrategi vil være nødvendig for å få alle aktørene som er involvert i oppfølgingen av den gravide kvinnen til å ta i bruk løsningen samtidig.

Setter seg inn i rapporten

Kjerkol sier i pressemeldingen at Helse- og omsorgsdepartementet skal sette seg inn i den ferske rapporten, og jobbe videre med å digitalisere helsekortet for gravide.

Hun har også hatt møte med Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund og Den norske jordmorforening for å diskutere veien videre.

Powered by Labrador CMS