VARSOMME: Interessant studie, men vi bør være varsomme med å trekke den konklusjonen at diabetes i seg selv øker risikoen for kreft, sier professor Kåre Birkeland. Foto: Gettyimages

Studie: Økt kreftrisiko hos kvinnelige diabetespasienter

Ny kunnskapsoppsummering viser at både kvinner og menn med diabetes har forhøyet risiko for kreft. Risikoøkningen er størst hos kvinner. – Resultatene bør undersøkes videre, sier professor Kåre Birkeland.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Studien ble publisert i går kveld i Diabetologia.

Tidligere studier har gitt indikasjoner på at diabetes er assosiert med høyere kreftrisiko. Denne studien viser kjønnsforskjeller i den økte risikoen.

Kvinner med diabetes hadde 27 prosent høyere risiko for kreft enn kvinner uten diabetes. Menn med diabetes 19 prosent høyere risiko enn menn uten diabetes.

Høyere risiko for ulike typer kreft
Dette er en kunnskapsoppsummering av 107 studier som har sett på sammenhengen mellom type 1 og type 2-diabetes og kreft. Den er utført av forskere i Australia og Storbritannia.

Kunnskapsoppsummeringen viser at kvinner med diabetes har høyere risiko enn menn med diabetes for å utvikle flere typer kreft. Risikoen var 11 prosent høyere for nyrekreft, 13 prosent høyere for kreft i munnen, 14 prosent høyere for magekreft og 15 prosent høyere for leukemi.

Kvinnene hadde 12 prosent lavere risiko enn menn for å utvikle leverkreft.

Mulige årsaker
Forskerne foreslår flere mulige forklaringer til at kvinner med diabetes har større risiko for kreft enn menn.

Forhøyet blodsukker – hyperglykemi – kan forårsake skade på DNA, og dette kan være mer uttalt hos kvinner fordi kvinner historisk sett oftere har vært underbehandlet eller hatt dårligere effekt av diabetesmedisiner enn menn.

En annen årsaksforklaring kan være at kvinner oftere er mer utsatt for høye nivå av insulin før de får påvist diabetes, ifølge forfatterne. Et høyt nivå av insulin kan påvirke kreftcellene.

Beskyttende effekt
I tillegg er det slik at det ser ut som om diabetes har en beskyttende effekt når det gjelder prostatakreft, noe som kan påvirke forskjellen mellom kvinner og menn.

Forfatterne konkluderer med at det er nødvendig med flere studier for å klargjøre mekanismene som påvirker kjønnsforskjellene i assosiasjonen mellom diabetes og kreft.

Se hele studien her.

– Varsomme med konklusjonene
Professor Kåre Birkeland, som er overlege ved Oslo universitetssykehus, kommenterer at dette er en metaanalyse av et stort antall ganske ulike studier.

– Studiene har til dels sprikende resultater og varierende datakvalitet særlig i forhold til kreftdiagnose og skille mellom type 1 og type 2-diabetes. De har heller ikke gode data for diabetesvarighet og grad av glukosekontroll. Så det vil være flere muligheter for at andre, konfunderende faktorer kan påvirke resultatene, og vi bør derfor være varsomme med å trekke den konklusjonen at diabetes i seg selv øker risikoen for kreft, sier Birkeland til Dagens Medisin.

Gode metoder
Han mener likevel at analysene ser ut til å være gjort med gode metoder.

– Dessuten er antall inkluderte studier og pasienter svært høyt. Det ser også ut til at funnene i stor grad er konsistente i ulike subgrupper de har kunnet analysere. Disse forholdene styrker tiltroen til resultatene, sier Birkeland.

Han mener resultatene er interessante, og bør undersøkes videre.

– Norge har et godt barnediabetesregister og et godt kreftregister, og burde kunne gjøre gode undersøkelser av dette ved type 1-diabetes, sier han.

Powered by Labrador CMS