Foto:
Foto:

Pårørende har rangert barnepoliklinikkene

Pårørende er mest fornøyd med sykepleierne og minst fornøyd tilgang, informasjon og opplæring når det gjelder bruk av utstyr i diabetesbehandling av barn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det viser en ny undersøkelse som Folkehelseinstituttet har laget på oppdrag for Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret).

Rapporten er resultatet av et pilotprosjekt for å utvikle spørreskjema ved barne- og ungdomsdiabetes, der ett av skjemaene ble benyttet for å gjennomføre en nyutviklet spørreundersøkelse blant pårørende til alle barn som er registrert med diabetes type 1 i Barnediabetesregisteret.

Pårørende har svart på spørsmål om konsultasjon, organisering, utstyret som barna bruker, sykepleierne, legen og opplevd resultat av oppfølgingen på poliklinikken.

Sykepleierne topper
På en skala fra 0 til 100 der 100 skårer indikatoren om sykepleierne best med 86, tett etterfulgt av legene med 85. På nasjonalt nivå gir pårørende lavest skåre til spørsmålene om utstyr, som dreier seg om hvorvidt pårørende og barn får god nok opplæring og tilgang til det beste utstyret.

Den nasjonale undersøkelsen viser mange positive resultater, men resultatene viser også at det er betydelig variasjon mellom poliklinikkene.  

– På nasjonalt nivå gir pårørende lavest skåre på spørsmålene om utstyr, her var det også størst forskjell mellom poliklinikkene. Indikatorene om legen og sykepleierne skårer høyest, men også her var det tydelige forskjeller, sier seniorforsker og prosjektleder Hilde Hestad Iversen i Folkehelseinstituttet.

– Vi bør se nærmere på disse resultatene i tiden framover, sier lederen av Barnediabetesregisteret, Torild Skrivarhaug i en pressemelding.

Store variasjoner
På FHI sine nettsider kan man lese resultatene for hvert enkelt sykehus, helseforetak og samlet for de regionale helseforetakene. Resultatene viser at det er særlig Akershus universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus og Klinikk Hammerfest som skårer dårlig på å gi informasjon og opplæring i bruk av utstyr. Derimot skiller Sykehuset Levanger og Sykehuset Innlandet Elverum seg positivt ut på denne indikatoren.

På regionalt nivå er det Helse Vest som får dårligst tilbakemeldinger på utstyr, mens Helse Midt får de beste tilbakemeldingene. Pårørende i Helse Nord rapporterer at de er mest fornøyd med legene og sykepleierne, mens Helse Vest og Helse Sør-Øst skårer noe lavere her.

– Pilotundersøkelsen viser at det er mange som har positive erfaringer med poliklinikkene, det er mange som gjør en god jobb i hvordan de møter barn og pårørende, sier Iversen i FHI.

Samtidig har mange foreldre gitt tilbakemeldinger som kan brukes til å forbedre kvaliteten.

– Vi har gått gjennom alle kommentarene og ser at mange pårørende ønsker seg mer tid alene med behandler uten barnet, særlig for å snakke om de psykiske aspektene ved å ha diabetes og hvordan man skal håndtere dette, sier Iversen.

Powered by Labrador CMS